Entries by Dorian Planinšec

Odškodnina za hude telesne poškodbe – kolikšna je višina odškodnine in kdaj vam pripada?

Odškodnina za hude poškodbe je lahko zelo visoka. Slednja je namreč odvisna tudi od vašega ravnanja takoj po poškodbi. Pametno je, da si po poškodbi in med procesom zdravljenja poiščete strokovnjaka na področju odškodninskega prava, ki vam bo s svojimi nasveti in izkušnjami pomagal do najvišje možne odškodnine. Odškodnina za hude poškodbe vam pripada ne […]

, , ,

Zneski odškodnin – kakšni so zneski odškodnin za poškodbe?

Odškodnina je pravni pojem in predstavlja denarno nadomestilo za oškodovanje oziroma povzročeno škodo, ki se obravnava in določi v poravnavi med oškodovancem in povzročiteljem škode oziroma zavarovalnico, pri kateri je zavarovana odgovornost, ali v sodnem postopku. Nesreče in z njo povezane poškodbe so del vsakdanjega življenja in se lahko zgodijo vsakomur. Še vedno pa je […]

Nesreča pri delu zaradi odgovornosti delodajalca

Delavec lahko na delovnem mestu utrpi nezgodo, ki je posledica različnih dejavnikov. Slednji so lahko človeški ali okolijski, v splošnem pa jih delimo na objektivne in subjektivne dejavnike nastanka nesreče. Nesreča pri delu zaradi odgovornosti delodajalca je tako posledica objektivnih oziroma materialnih dejavnikov, ki so privedli do poškodbe. Med slednje štejemo predvsem neprimerno ali nevarno […]

Obračun plače po poškodbi pri delu

Nadomestilo za plačo v času delavčeve bolezni, odsotnosti od dela zaradi poškodbe, odsotnosti zaradi krvodajalske akcije itd. je delavčeva pravica. Obračun plače po poškodbi pri delu tako pripada vsakemu, ki je v delavskem razmerju. Do obračuna plače po poškodbi pri delu so upravičeni tudi vsi tisti, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, družbeniki osebnih […]

Prometna nesreča s pobegom

Kljub temu da je prometna nesreča s pobegom kaznivo dejanje, ki se kaznuje tako z denarno kaznijo kot tudi s pridobljenimi kazenskimi točkami, se v Sloveniji na letni ravni zgodi skoraj 3.000 prometnih nesreč, pri katerih je zaradi pobega s kraja nezgode storilec neznan. Številka niti slučajno ni zanemarljiva in prav je, da smo vsi […]

Odškodnina v primeru prometne nesreče – kako postopati?

Biti udeleženec in istočasno oškodovanec v prometni nesreči je dogodek, ki je sam po sebi izjemno neprijeten in velikokrat tudi stresen ter ima lahko za naše življenje dolgoročne ali celo trajne posledice. Velika večina oškodovancev ne pozna zakonitosti in ne razpolaga z zadostnimi ter pravilnimi informacijami o tem, kdaj in kaj storiti, če sploh storiti, […]

Odškodnina za hude telesne poškodbe

Do telesnih poškodb najpogosteje pride v prometni nesreči ali na delovnem mestu, in sicer v obliki delovne nesreče. Večina takšnih nesreč se navadno konča z lažjimi telesnimi posledicami, vendar se v Sloveniji vsako leto zgodi okoli 13 % nesreč, ki imajo za posledice hude telesne poškodbe. V tokratnem članku se bomo posvetili vsem tistim specifikam […]

, , ,

Višina odškodnine – kakšna odškodnina vam pripada?

Pravijo, da nesreča nikoli ne počiva in po vsej verjetnosti se je nesreča kdaj zgodila tudi vam ali vašim najbližjim. Seveda je naša odgovornost, da naredimo vse, kar je v naši moči, da preprečimo vzroke za nastanek nesreče, a včasih so okoliščine za nesrečo izven našega vpliva in je zanjo lahko odgovorna druga ali celo tretja […]

Call Now ButtonPokličite zdaj