PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Kljub temu, da je prometna nesreča s pobegom kaznivo dejanje, ki se kaznuje tako z denarno kaznijo, kot z pridobljenimi kazenskimi točkami, se v Sloveniji na letni ravni zgodi skoraj 3000 prometnih nesreč, kjer je zaradi pobega s kraja nezgode, storilec neznan.

Številka niti slučajno ni zanemarljiva in prav je, da smo vsi udeleženci v cestnem prometu obveščeni in ozaveščeni glede tega, kako pravilno postopati tudi kot storilec, kaj najprej storiti in kako ukrepati v primeru ko se nam ali našim najbližjim zgodi prometna nesreča s pobegom.

Osnovno pravilo, katerega moramo upoštevati je, da najprej pokličemo policijsko postajo in sicer iz naslednjih razlogov;

 • Prometna nesreča bo evidentirana, kar je osnova za nadaljnje odškodninske zahtevke pri zavarovalnicah,
 • policija bo ob pregledu okoliščin napisala izjavo, da je za nesrečo odgovorna druga oseba, oziroma neznano vozilo in ne oškodovanec sam (ovrže se sum, da je oškodovanec tudi povzročitelj),
 • izključno policija je pooblaščena in uspešna pri iskanju in odkritju neznanega storilca,
 • zavarovalnice lahko pod določenimi pogoji zavrnejo izplačila odškodnin, zato je policijski zapisnik nujen, če želite uveljavljati svoje pravice za povrnitev nastale škode.

Glede na to, da se škoda ob nastali prometni nesreči poravnava iz povzročiteljeve police obveznega avtomobilskega zavarovanja, je prvo vprašanje, ko se nam zgodi prometna nesreča s pobegom zagotovo  kdo bo kril nastalo škodo?

Kako uveljaviti odškodninski zahtevek pri nesreči s pobegom

Postopek uveljavljanja odškodninskega zahtevka, ko se vam je zgodila prometna nesreča s pobegom;

 • Zagotavljamo vam, da ste lahko brez skrbi, namreč take primere prevzema, obravnava in jamči za izplačilo odškodnine Slovensko zavarovalno združenje, kamor lahko direktno vložimo odškodninski zahtevek skupaj z zapisnikom policijske postaje. Druga možnost je tudi, da se obrnemo kar na zavarovalnico (ali svojega zavarovalnega agenta) kjer imamo sklenjeno obvezno zavarovanje za svoje vozilo, ki nato posreduje podatke omenjeni organizaciji.
 • člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu namreč pravi, da v primeru, ko povzroči škodo voznik neznanega vozila, odgovarja Slovensko zavarovalno združenje za škodo, ki je nastala zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare, vendar največ do zavarovalne vsote, ki je bila kot najnižja predpisana na dan škodnega dogodka za zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Za vso nematerialno škodo za primer, ko se vam zgodi prometna nesreča s pobegom, odgovarja torej SZZ s sredstvi Škodnega sklada.
 • Ko torej Slovensko zavarovalno združenje ugotovi, da odškodninski zahtevek sodi v pristojnost Škodnega sklada in da v celoti sprejema dejstvo, da se je zgodila prometna nesreča s pobegom ter da se odškodninski zahtevek nanaša na povrnitev nematerialne škode, ta pooblasti eno od zavarovalnic, ki izvaja obvezno avtomobilsko zavarovanje. Oškodovanca se o odstopu odškodninskega zahtevka pisno obvesti. Nadaljnji postopek je tako v pristojnosti pooblaščene zavarovalnice s katero se lahko oškodovanec poveže in tako spremlja potek zahtevka, nanj naslovi vprašanja in podobno.
 • Po tem, ko zavarovalnica reši odškodninski zahtevek, tako po temelju, kot po višini odškodnine, z oškodovancem sklene poravnavo, na osnovi katere se izplača odškodnina iz sredstev Škodnega sklada.

V katerih primerih, se lahko postopek za primer, ko se vam je zgodila prometna nesreča s pobegom zaplete?

 • Ko je povzročitelj prometne nesreče pešec,
 • ko je povzročitelj prometne nesreče kolesar,
 • oziroma, ko ni vidna materialna škoda, ki bi dokazovala, da je prišlo do stika vozila z oškodovancem.

Kaj storiti, ko storilec pobegne s kraja nesreče

Priporočila in ostale koristne informacije ko se vam zgodi prometna nesreča s pobegom;

 • Na kraj nesreče nemudoma pokličite policijo,
 • do prihoda policije na kraj nesreče ne zapuščajte in pustite okoliščine nespremenjene,
 • če je le možno, fotografirajte storilca oziroma registrsko tablico vozila,
 • mimoidoče in očividce prometne nesreče prosite, da z vami počakajo do prihoda policijo in jim podajo izjavo,
 • če je v primeru prometne nesreče z neznanim vozilom prišlo do hujših posledic in telesnih poškodb, ki zahtevajo bolnišnično zdravljenje daljše od 5 dni je pri Škodnem skladu možno uveljavljanje tudi materialne škode nastale na vozilu, vendar je soudeležba v tem primeru, v višini 500 €,
 • v primerih nastale zgolj materialne škode, se priporoča koriščenje lastnega kaska (v primeru, da ga imate sklenjenega), saj je izguba bonusa minimalna v primerjavi z stroški, ki bi jih imeli, če kaska ne bi uveljavljali,
 • takoj, ko zaključite z vsemi nujnimi formalnostmi na kraju nesreče in ko smete zapustiti le tega, obiščite svojega osebnega ali urgentnega zdravnika, četudi menite, da nimate poškodb ali čutite nikakršnih bolečin (prvi bolniški izvid, bo namreč pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka igral veliko vlogo).

V vednost in kot zanimivost, ko se vam zgodi prometna nesreča s pobegom;

 • Policija je pri preiskovanju tovrstnih prometnih nesreč izjemno uspešna, saj se pri več kot polovico primerov odkrije povzročitelj,
 • naknadno najdenega povzročitelja čaka kazenska ovadba v primeru težjih poškodb, sicer pa plačilo denarne kazni in pridobitev kazenskih točk,
 • tudi v primerih, ko povzročitelja ne odkrijejo z iskanjem ne prenehajo in nemalo je primerov, ko povzročitelja izsledijo po enem letu ali več,
 • kazen za voznika, ki povzroči prometno nesrečo in pobegne čaka kazen 1.200 € ter 18 kazenskih točk.

 

Prometna nesreča je nepričakovan, neprijeten in stresen dogodek že sam po sebi, če pa se nam zgodi prometna nesreča s pobegom oziroma nesreča, kjer povzročitelj pobegne z kraja dogodka in je ta neznan, ima že tako neljubi dogodek dodaten grenak priokus. Kot pri vseh nenadnih in nepričakovanih situacijah, je tudi tu izjemnega pomena, da se najprej umirimo in v prvi vrsti poskrbimo za svojo varnost ter za varnost ostalih udeležencev in takoj zatem pokličemo policijo ter upoštevamo vse nasvete in koristne informacije podane v  članku z naslovom  Prometna nesreča s pobegom.

Nemalokrat pa se zgodi, da se nevšečnosti nadaljujejo tudi po tem, ko opravimo z vsemi prvimi formalnostmi po sami nesreči, dan ali dva po njej, ko pričnemo z uveljavljanjem in vložitvijo odškodninskega zahtevka zaradi povrnitve ob nesreči povzročene škode.

Večina, ki je že bila v podobni situaciji bi vam zagotovo svetovala da se na to pot ne podajate sami, temveč si poiščete ustrezno pomoč. Strokovna pomoč podjetja, odvetnika ali pravnika, ki ima večletne izkušnje na področju odškodninskih zahtevkov, nekoga, ki je zaupanja vreden, pošten, korekten, predan, strokoven in visoko usposobljen na področju odškodninskega prava je zagotovo tisto kar v danem trenutku potrebujete.

Visoka odškodnina Planinšec je odškodninsko podjetje, ki ima vsaj 10 letne izkušnje z odškodninskimi zahtevki,z več 100 primerov takšnih, kjer se je zgodila prometna nesreča s pobegom in če kdo drug, so ravni oni tisti, ki vam bodo znali prisluhniti, vas razumeti, vas voditi tekom celotnega postopka, vam brezplačno svetovati, pomagati zbirati vso potrebno dokumentacijo, v vašem imenu vložiti utemeljen odškodninski zahtevek ter ostale vloge ter z vašim pooblastilom doseči pravično odškodnino, ki vam pripada in si jo zaslužite.

Če se je tudi vam zgodila prometna nesreča s pobegom, ne odlašajte in ne izgubljajte dragocenega časa, temveč nas pokličite, kajti zagotavljamo vam, da je Visoka odškodnina Planinšec vaša modra odločitev.

Brezplačno svetovanje na brezplačni številki!

odškodnina kontakt

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.

BREZPLAČEN POSVET

Call Now ButtonPokličite zdaj