PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Kljub temu da je prometna nesreča s pobegom kaznivo dejanje, ki se kaznuje tako z denarno kaznijo kot tudi s pridobljenimi kazenskimi točkami, se v Sloveniji na letni ravni zgodi skoraj 3.000 prometnih nesreč, pri katerih je zaradi pobega s kraja nezgode storilec neznan.

Številka niti slučajno ni zanemarljiva in prav je, da smo vsi udeleženci v cestnem prometu obveščeni in ozaveščeni glede tega, kako pravilno postopati tudi kot storilec, kaj najprej storiti in kako ukrepati v primeru, ko se nam ali našim najbližjim zgodi prometna nesreča s pobegom.

Osnovno pravilo, ki ga moramo upoštevati, je, da najprej pokličemo policijsko postajo, in sicer iz naslednjih razlogov:

 • prometna nesreča bo evidentirana, kar je osnova za nadaljnje odškodninske zahtevke pri zavarovalnicah,
 • policija bo ob pregledu okoliščin napisala izjavo, da je za nesrečo odgovorna druga oseba oziroma neznano vozilo in ne oškodovanec sam (ovrže se sum, da je oškodovanec tudi povzročitelj),
 • izključno policija je pooblaščena in uspešna pri iskanju in odkritju neznanega storilca,
 • zavarovalnice lahko pod določenimi pogoji zavrnejo izplačila odškodnin, zato je policijski zapisnik nujen, če želite uveljavljati svoje pravice za povrnitev nastale škode.

Glede na to, da se škoda ob nastali prometni nesreči poravnava iz povzročiteljeve police obveznega avtomobilskega zavarovanja, se takrat, ko se nam zgodi prometna nesreča s pobegom, zagotovo najprej vprašamo, kdo bo kril nastalo škodo.

Kako uveljaviti odškodninski zahtevek pri nesreči s pobegom

Postopek uveljavljanja odškodninskega zahtevka, ko se vam je zgodila prometna nesreča s pobegom:

 • Zagotavljamo vam, da ste lahko brez skrbi, saj take primere prevzema, obravnava in za izplačilo odškodnine jamči Slovensko zavarovalno združenje, kamor lahko direktno vložimo odškodninski zahtevek skupaj z zapisnikom policijske postaje. Druga možnost je tudi, da se obrnemo kar na zavarovalnico (ali svojega zavarovalnega agenta), pri kateri imamo sklenjeno obvezno zavarovanje za svoje vozilo, ki nato posreduje podatke omenjeni organizaciji.
 • Člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu namreč pravi, da v primeru, ko škodo povzroči voznik neznanega vozila, Slovensko zavarovalno združenje odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare, vendar največ do zavarovalne vsote, ki je bila kot najnižja predpisana na dan škodnega dogodka za zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Za vso nematerialno škodo za primer, ko se vam zgodi prometna nesreča s pobegom, torej odgovarja SZZ s sredstvi Škodnega sklada.
 • Ko torej Slovensko zavarovalno združenje ugotovi, da odškodninski zahtevek sodi v pristojnost Škodnega sklada in v celoti sprejema dejstvo, da se je zgodila prometna nesreča s pobegom ter se odškodninski zahtevek nanaša na povrnitev nematerialne škode, ta pooblasti eno od zavarovalnic, ki izvaja obvezno avtomobilsko zavarovanje. Oškodovanca se o odstopu odškodninskega zahtevka pisno obvesti. Nadaljnji postopek je tako v pristojnosti pooblaščene zavarovalnice, s katero se lahko oškodovanec poveže in tako spremlja potek zahtevka, nanj naslovi vprašanja in podobno.
 • Ko zavarovalnica reši odškodninski zahtevek, tako po temelju kot tudi po višini odškodnine z oškodovancem sklene poravnavo, na osnovi katere se izplača odškodnina iz sredstev Škodnega sklada.

V katerih primerih se lahko postopek za primer, ko se vam je zgodila prometna nesreča s pobegom, zaplete?

 • Ko je povzročitelj prometne nesreče pešec,
 • ko je povzročitelj prometne nesreče kolesar,
 • ko ni nastala vidna materialna škoda, ki bi dokazovala, da je prišlo do stika vozila z oškodovancem.

Kaj storiti, ko storilec pobegne s kraja nesreče

Priporočila in ostale koristne informacije, ko se vam zgodi prometna nesreča s pobegom:

 • na kraj nesreče nemudoma pokličite policijo,
 • do prihoda policije kraja nesreče ne zapuščajte in pustite okoliščine nespremenjene,
 • če je le možno, fotografirajte storilca oziroma registrsko tablico vozila,
 • mimoidoče in očividce prometne nesreče prosite, da z vami počakajo do prihoda policije in jim podajo izjavo,
 • če je v primeru prometne nesreče z neznanim vozilom prišlo do hujših posledic in telesnih poškodb, ki zahtevajo bolnišnično zdravljenje, daljše od 5 dni, je pri Škodnem skladu možno uveljavljanje tudi materialne škode, nastale na vozilu, vendar je soudeležba v tem primeru v višini 500 €,
 • v primerih zgolj nastale materialne škode se priporoča koriščenje lastnega kaska (v primeru, da ga imate sklenjenega), saj je izguba bonusa minimalna v primerjavi s stroški, ki bi jih imeli, če kaska ne bi uveljavljali,
 • takoj, ko zaključite z vsemi nujnimi formalnostmi na kraju nesreče in ga smete zapustiti, obiščite svojega osebnega ali urgentnega zdravnika, četudi menite, da nimate poškodb ali ne čutite nikakršnih bolečin (prvi bolniški izvid bo namreč pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka igral veliko vlogo).

V vednost in kot zanimivost, ko se vam zgodi prometna nesreča s pobegom:

 • policija je pri preiskovanju tovrstnih prometnih nesreč izjemno uspešna, saj se pri več kot polovici primerov odkrije povzročitelja,
 • naknadno najdenega povzročitelja čaka kazenska ovadba v primeru težjih poškodb, sicer pa plačilo denarne kazni in pridobitev kazenskih točk,
 • tudi v primerih, ko povzročitelja ne odkrijejo, z iskanjem ne prenehajo in nemalo je primerov, ko povzročitelja izsledijo po enem letu ali več,
 • voznika, ki povzroči prometno nesrečo in pobegne, čaka kazen 1.200 € ter 18 kazenskih točk.

 

Prometna nesreča je nepričakovan, neprijeten in stresen dogodek že sam po sebi, če pa se nam zgodi prometna nesreča s pobegom oziroma nesreča, pri kateri povzročitelj pobegne s kraja dogodka in je ta neznan, ima že tako neljubi dogodek dodaten grenak priokus. Kot pri vseh nenadnih in nepričakovanih situacijah je tudi tu izjemnega pomena, da se najprej umirimo in v prvi vrsti poskrbimo za svojo varnost ter varnost ostalih udeležencev in takoj zatem pokličemo policijo ter upoštevamo vse nasvete in koristne informacije, podane v članku z naslovom Prometna nesreča s pobegom.

Nemalokrat pa se zgodi, da se nevšečnosti nadaljujejo tudi po tem, ko opravimo z vsemi prvimi formalnostmi po sami nesreči, dan ali dva po njej, ko pričnemo z uveljavljanjem in vložitvijo odškodninskega zahtevka zaradi povrnitve ob nesreči povzročene škode.

Večina, ki je že bila v podobni situaciji, bi vam zagotovo svetovala, da se na to pot ne podajate sami, temveč si poiščete ustrezno pomoč. Strokovna pomoč podjetja, odvetnika ali pravnika, ki ima večletne izkušnje na področju odškodninskih zahtevkov, nekoga, ki je zaupanja vreden, pošten, korekten, predan, strokoven in visoko usposobljen na področju odškodninskega prava, je zagotovo tisto, kar v danem trenutku potrebujete.

Visoka odškodnina Planinšec je odškodninsko podjetje, ki ima vsaj 10-letne izkušnje z odškodninskimi zahtevki, med katerimi je več 100 primerov takšnih, pri katerih se je zgodila prometna nesreča s pobegom. Ravno mi smo tisti, ki vam bomo znali prisluhniti, vas razumeli, vas vodili tekom celotnega postopka, vam brezplačno svetovali, pomagali zbirati vso potrebno dokumentacijo, v vašem imenu vložili utemeljen odškodninski zahtevek ter ostale vloge ter z vašim pooblastilom dosegli pravično odškodnino, ki vam pripada in si jo zaslužite.

Če se je tudi vam zgodila prometna nesreča s pobegom, ne odlašajte in ne izgubljajte dragocenega časa, temveč nas pokličite, kajti zagotavljamo vam, da je Visoka odškodnina Planinšec vaša modra odločitev.

Brezplačno svetovanje na brezplačni številki!

odškodnina kontakt

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.

  BREZPLAČEN POSVET

  Pokličite zdaj