zneski odškodnin

Odškodnina je pravni pojem in predstavlja denarno nadomestilo za oškodovanje oziroma povzročeno škodo, ki se obravnava in določi v poravnavi med oškodovancem in povzročiteljem škode oziroma zavarovalnico, pri kateri je zavarovana odgovornost, ali v sodnem postopku.

Nesreče in z njo povezane poškodbe so del vsakdanjega življenja in se lahko zgodijo vsakomur. Še vedno pa je zelo veliko ljudi takšnih, ki se zelo neradi odločijo za odškodninsko poravnavo, kljub temu da jim ta po zakonu pripada tako za materialno škodo kot tudi za nematerialno oziroma nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi telesnih poškodb, telesnih bolečin, duševnih bolečin, post-travmatskih motenj, strahu in podobnega.

Zmotno je mišljenje, da je celoten proces poravnave zahteven, dolgotrajen, nepotreben in povezan z visokimi stroški. Ravno tako je napačno razmišljanje, da so odškodnine izjemno nizke ter so vložen čas, energija in denar, povezani z odškodninskim zahtevkom, mnogo višji od končnega zneska odškodnine. V Visoki odškodnini Planinšec vam zagotavljamo, da to ne drži ter je vaša pravica in hkrati tudi vaša dolžnost, da se za odškodnino odločite, saj so zneski odškodnin mnogo višji, kot si lahko predstavljate.

Zneski odškodnin za poškodbe

V nadaljevanju (Tabela 1) bi vas za lažjo predstavo želeli seznaniti z nekaterimi primeri oziroma zneski odškodnin ter podati koristne informacije o tem, kaj je ključnega pomena in istočasno močno vpliva na višino odškodnine.

PRIMER POŠKODBE ZNESKI ODŠKODNIN
Obisk zdravnika ter lažje poškodbe Od 1.000 € dalje
Zelo lahke poškodbe (udarnine, manjše praske, lažji zvini …) Od 1.000 € do 4.500 €
Lahke poškodbe (zvini, večje udarnine, lažji pretres možganov …) Od 950 € do 5.000 €
Srednje hude poškodbe (lažji zlomi, pretresi možganov, težji izpahi, manjše opekline, klasični zlomi …) Od 8.000 € do 25.000 €
Hude poškodbe (zakomplicirani zlomi, raztrgane mišice, težje opekline, poškodbe živcev …) Od 40.000 € do 205.000 €
Zelo hude in izredno hude poškodbe (večkratni zlomi, raztrganine, hude opekline, amputacije …) Od 40.000 € do 430.000 €
Smrt bližnjega in duševne bolečine Do 36.000 €

Tabela 1: Primeri poškodb ter zneski odškodnin

Kaj vpliva na znesek odškodnine

Zneski odškodnin se zelo razlikujejo od primera do primera ter tudi znotraj podobnih primerov in so v večini odvisni od naslednjih dejavnikov:

 • takojšnje in pravilno ukrepanje po nastanku nezgode,
 • vrsta in intenziteta poškodb,
 • intenziteta in trajanje bolečin,
 • vrsta nesreče in kraj dogodka,
 • prisotnost prič ter posnete fotografije nesreče in nastalih poškodb,
 • hospitalizacija,
 • vaša soudeležba pri diagnostičnih preiskavah in način rehabilitacije,
 • število preiskav, pregledov, operacij, dolžina zdravljenja …,
 • vaša starost in zdravstveno stanje pred nezgodo,
 • funkcija na delovnem mestu,
 • hobiji in ostale dejavnosti v prostem času,
 • prisotnost posttravmatskega stresa, duševnih bolečin in strahu po nastalem dogodku,
 • trajne posledice oziroma dokazana invalidnost,
 • prikrajšanje zaradi bolniškega staleža,
 • odsotnost ostalih, tudi bodočih prihodkov,
 • ali odškodninski zahtevek vlagate sami ali si poiščete pomoč pravnega zastopnika
 • in drugo.

Ukrepati je treba takoj

Takojšnje in pravilno ukrepanje je tisti prvi, osnovni in dostikrat ključni dejavnik, ki vpliva na zneske odškodnin in je z njimi močno povezan. Svetujemo vam torej, da ob vsaki nezgodi, ki vam je povzročila škodo, poskrbite, da se dogodek evidentira (s pomočjo policije, očividcev, posnetih fotografij …) in obiščete svojega osebnega ali urgentnega zdravnika, četudi menite, da niste poškodovani oz. ta trenutek ne čutite nobenih bolečin. Takoj, ko je mogoče, se povežite z zanesljivo, zaupanja vredno pravno pomočjo, ki vam nemudoma nudi strokovno podporo in vas s svojimi izkušnjami vodi skozi celoten postopek odškodninske poravnave ter vam zagotovi najvišjo možno odškodnino v znesku, ki si ga niste niti predstavljali, si ga pa zagotovo zaslužite.

Pogosta vprašanja

Kaj je odškodnina?

Odškodnina za poškodbe je zakonsko določena in pripada vsakomur, ne glede na to, kdo je povzročitelj nesreče, kje se je ta pripetila in kakšen je obseg nastale škode. Vendar je kljub temu treba vedeti, da določene omejitve in pravila veljajo, dobro pa jih je tudi poznati.

Kakšni so najvišji zneski odškodnin?

Zneski odškodnin za zelo hude in izredno hude poškodbe (večkratni zlomi, raztrganine, hude opekline, amputacije …) znašajo tudi do 430 000 €. Zneski odškodnin za hude poškodbe (zakomplicirani zlomi, raztrgane mišice, težje opekline, poškodbe živcev …) znašajo od 40.000 € do 205.000 €.

Kakšen je znesek odškodnine za lahke telesne poškodbe?

Zneeski odškodnin za zelo lahke poškodbe (udarnine, manjše praske, lažji zvini …) znašajo od 1.000 € do 4.500 €. Zneski odškodnin za lahke poškodbe (zvini, večje udarnine, lažji pretres možganov …) znašajo od 950 € do 5.000 €

Kakšen je znesek odškodnine za težje telesne poškodbe?

Zneski odškodnin za hude poškodbe (zakomplicirani zlomi, raztrgane mišice, težje opekline, poškodbe živcev …) znašajo od 40.000 € do 205.000 €. Odškodnine za zelo hude in izredno hude poškodbe (večkratni zlomi, raztrganine, hude opekline, amputacije …) znašajo od 40.000 € do 430.000 €.

Višina odškodnine oziroma zneski odškodnin so tudi v vaših rokah in lahko nanje vplivate sami, zato ne odlašajte in nas pokličite, saj je Visoka odškodnina Planinšec zagotovo prava odločitev!

Skupna ocena storitve
Ocena: 4.1, Glasov 12
Pokličite zdaj