EVROPSKO POROČILO O PROMETNI NESREČI

Prometna nesreča je vsakodnevna realnost, ki se lahko zgodi vsakomur, ne glede na to, kje, kdaj in kako se zgodi ter kdo je zanjo odgovoren. Zagotovo se je tudi vam ali vašemu najbližjemu že kdaj zgodila prometna nesreča in po vsej verjetnosti priporočila oziroma osnovne zakonitosti ravnanja po njej že poznate. A da bi se še bolje poučili o pomembnih aktivnostih, dejanjih in prvih korakih po nastanku nesreče, predvsem pa o vseh podrobnostih, kako pravilno izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči, ki je izjemnega pomena za nadaljnje uveljavljanje odškodninskega zahtevka za vso nastalo škodo, vas vabimo k branju članka z naslovom »Evropsko poročilo o prometni nesreči«.

 Kaj je namen Evropskega poročila o nesreči

Osnovni namen Evropskega poročila je:

 • da se izognemo klicanju policije na kraj nesreče, in sicer v primeru prometnih nezgod z manjšo materialno škodo, brez telesnih poškodb udeležencev ter s sporazumom o nastanku, okoliščinah in povzročitelju,
 • da je zadosten dokument (v primeru, da je pravilno izpolnjen in podpisan s strani vseh udeležencev), ki ga potrebuje zavarovalnica zaradi uveljavljanja in izplačila škode, nastale zaradi posledic prometne nesreče.

Kaj je Evropsko poročilo o prometni nesreči?

Evropsko poročilo o prometni nesreči je poseben obrazec oziroma dokument, ki naj bi ga izpolnili po tem, ko se je zgodila prometna nesreča. Služi kot zapis vseh pomembnih podatkov, dejstev ter potrebnih informacij o okoliščinah nesreče, kraju nesreče, osebnih podatkih udeležencev, podatkih o udeleženih vozilih ter nastalih posledicah prometne nesreče, torej vsebuje vsa potrebna dejstva, ki kasneje zavarovalnici olajšajo reševanje škodnega primera in v končni fazi omogočijo izplačilo odškodnine za povrnitev nastale škode.

Evropsko poročilo o prometni nesreči izdajajo zavarovalnice po vsej Evropi ob sklenitvi obveznega avtomobilskega zavarovanja, kar pomeni, da je dokument veljaven in ga je moč uporabiti tudi v primerih, ko se nam zgodi prometna nesreča v tujini ali prometna nesreča s tujcem. Več kot zaželeno oz. skorajda nujno je torej v svojem vozilu vedno imeti shranjen vsaj en izvod (najbolje več izvodov).

Primer izpolnjenega Evropskega poročila o prometni nesreči

Pomembne informacije, ki vam bodo koristile, ko izpolnjujete Evropsko poročilo o prometni nesreči

 • izpolnjevanje Evropskega poročila je v osnovi namenjeno primerom, pri katerih na kraj dogodka ni treba poklicati policije, in sicer zaradi manjše nastale materialne škode, kadar se udeleženci soglasno sporazumejo o vzrokih in povzročitelju nastale škode in kadar ni prišlo do fizičnih poškodb.

Kje dobiti Evropsko poročilo o prometni nesreči

 • Evropsko poročilo dobite brezplačno ob sklenitvi obveznega avtomobilskega zavarovanja, na točkah tehničnih pregledov, poslovalnicah AMZS po Sloveniji itd.,
 • četudi na kraj nesreče pokličete policijo (to se vsekakor priporoča v primeru poškodb udeležencev!), vam svetujemo, da izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči,
 • v primeru dveh udeležencev prometne nesreče uporabite in izpolnite le en komplet (original in pripadajočo kopijo),
 • v primeru treh udeležencev se izpolnita dve Evropski poročili, in sicer tako, da povzročitelj nesreče izpolni vsak izvod posebej z vsakim oškodovancem posebej in tako naprej),
 • kadar izpolnjujemo Evropsko poročilo, pazimo, da pišemo čitljivo ter krepko s kemičnim svinčnikom in se prepričamo, da je kopija dobro vidna,
 • ni pomembno, kdo od udeležencev izpolni Evropsko poročilo, pomembno je, da se vsi udeleženci prometne nesreče podpišejo,
 • v primeru, da sami izpolnjujemo Evropsko poročilo, zadržimo original, kopijo pa izročimo udeležencu/udeležencem prometne nesreče,
 • Evropsko poročilo ostalih držav članic Evropske unije (če je odobreno s strani Evropskega biroja) je enako našemu, zato lahko vsebino in zaporedje ob izpolnjevanju prevajate od številke do številke,
 • obrazec vsebuje tri stolpce, ki jih morate v celoti izpolniti, ter prostor za skico prometne nesreče (skica naj bo nazorna, podrobna, z označbami puščic, ki nakazujejo smer vozila in nastanka škode),
 • Evropsko poročilo o prometni nesreči takoj, ko je možno, a najpozneje v treh dneh oddajte na svojo zavarovalnico,
 • v primeru, da se udeleženci ne strinjajo glede okoliščin ali povzročitelja prometne nesreče, je priporočljivo izpolniti dodaten list, na katerega se podrobno zapiše vse, kar je povezano s prometno nesrečo,
 • priporočljive so tudi fotografije kraja nezgode, okoliščin in vse povzročene škode, a bodite pozorni, da so fotografije nazorne, poškodbe jasno vidne in je vozilo fotografirano z vseh zornih kotov,
 • rado se zgodi, da v primeru nečitljivo, nepravilno ali pomanjkljivo izpolnjenega ter nepodpisanega Evropskega poročila zavarovalnica slednjega zavrne, kar močno podaljša čas povrnitve nastale škode,
 • poleg osebnih podatkov zabeležite tudi številko osebnega dokumenta, da se izognete naknadnemu sprenevedanju ali zanikanju lastnika podpisanega Evropskega poročila,
 • zadostuje, da se izpolni le en izvod Evropskega poročila (ni potrebe, da vsak izpolnjuje svojega),
 • pravilno izpolnjeno in s strani vseh udeležencev podpisano Evropsko poročilo zadostuje za povračilo nastale škode s strani povzročiteljeve zavarovalnice,
 • Evropsko poročilo je v prvi vrsti namenjeno izmenjavi podatkov udeležencev prometne nesreče in ne služi razkritju ali priznanju krivde.

Obeznosti zavarovalnice

Zavarovalnica, pri kateri ima oškodovanec sklenjeno odgovornost ali tako imenovano obvezno avtomobilsko zavarovanje, je po prejemu pravilno izpolnjenega Evropskega poročila dolžna v zakonsko določenem roku izplačati odškodnino za vso nastalo škodo. Prvi in osnovni pogoj pa je pravilno izpolnjeno poročilo o prometni nesreči!

Pravilno izpolnjeno ter s strani vseh udeležencev podpisano Evropsko poročilo o prometni nesreči je zagotovilo, da boste v najkrajšem možnem času dobili povrnjeno škodo, ki je nastala kot posledica prometne nesreče in tako sanirali škodo ter svoje vozilo povrnili v prvotno stanje.

Kakšna odškodnina vam še pripada?

Poleg povrnitve nastale materialne škode pa vam po zakonu pripada tudi odškodnina za nematerialno škodo (poškodbe, bolečine, ostale nevšečnosti …). Odškodninski zahtevek lahko sicer vložite sami, a svetujemo vam, da si v tem primeru poiščete strokovno pomoč. Večina oškodovancev se namreč ne zaveda, kakšne so v resnici njihove pravice, kakšne vrste odškodnin jim po zakonu pripadajo, kaj vse morajo za to storiti, predvsem pa, kako visoko odškodnino lahko pričakujejo. Dovolite torej, da vam pomagajo strokovnjaki, ki so zanesljivi, izkušeni, odgovorni, strokovni, korektni in sočutni.

Pogosta vprašanja

Kje lahko dobim obrazec evropsko poročilo o prometni nesreči?

Evropsko poročilo dobite brezplačno ob sklenitvi obveznega avtomobilskega zavarovanja, na točkah tehničnih pregledov, poslovalnicah AMZS po Sloveniji itd.,

Kaj je namen Evropskega poročila o nesreči?

Namen evropskega poročila o prometni nesreči je, da se izognemo klicanju policije na kraj nesreče. Poleg tega je poročilo zadosten dokument za zavarovalnico, da ta krije izplačila škode.

Kaj je evropsko poročilo o prometni nesreči?

Evropsko poročilo o prometni nesreči je obrazec oziroma dokument, ki naj bi ga izpolnili po tem, ko se je zgodila prometna nesreča. Služi kot zapis vseh pomembnih podatkov, dejstev ter potrebnih informacij o okoliščinah nesreče.

Ali potrebujem evropsko poročilo o prometni nesreči za uveljavljanje škode?

V kolikor na kraj nesreče ni prišla policija in je bilo v nesreči udeleženih več oseb ter oškodovanec želi, da to krije zavarovalnica povzročitelja nesreče, morate za uveljavljanje škode pri zavarovalnici imeti izpolnjeno evropsko poročilo o prometni nesreči.

Odločite se za Visoko odškodnino Planinšec!

Pokličite zdaj