odškodnina za hude poškodbe

Odškodnina za hude poškodbe je lahko zelo visoka. Slednja je namreč odvisna tudi od vašega ravnanja takoj po poškodbi.

Pametno je, da si po poškodbi in med procesom zdravljenja poiščete strokovnjaka na področju odškodninskega prava, ki vam bo s svojimi nasveti in izkušnjami pomagal do najvišje možne odškodnine.

Odškodnina za hude poškodbe vam pripada ne glede na to, ali je do poškodbe prišlo med delovnim procesom (v tem primeru odškodnino krije zavarovalnica, pri kateri ima vaš delodajalec urejeno zavarovanje za tovrstne primere) ali v vašem prostem času (v tem primeru odškodnino krije zavarovalnica, pri kateri ste nezgodno zavarovani).

Od katerih dejavnikov je odvisna višina odškodnine za hude poškodbe?

Višina odškodnine za hude poškodbe je v prvi vrsti odvisna od resnosti, stopnje poškodbe in posledic, ki jih je slednja pustila na poškodovancu. Višino se ugotavlja tudi na podlagi krivde za poškodbo, vrste in trajanja zdravljenja ter starosti poškodovanca. Pomemben dejavnik so dokazila zdravnika, izvidi in postavljena diagnoza, znotraj katere je opredeljeno, ali je poškodovanec zaradi poškodbe prikrajšan za določene življenjske aktivnosti. Poleg fizičnih posledic in poškodb se višina odškodnine za hude poškodbe ugotavlja tudi na podlagi duševnih bolečin. Med slednje štejemo predvsem primarni in sekundarni strah, posttravmatske stresne motnje in ostale duševne motnje. Najvišji znesek odškodnine za hude poškodbe je izplačan tedaj, ko zdravnik poškodovancu dokaže trajno invalidnost. Poleg zgoraj naštetih dejavnikov na višino odškodnine za hude poškodbe vplivajo tudi odzivnost in izkušnje vašega pravnega zastopnika. Ta namreč lažje preceni, ali je predlagana odškodnina s strani zavarovalnice dovolj visoka, in vloži pritožbo, v kolikor temu ni tako.

Kako so opredeljene stopnje poškodb?

Primere poškodb vrednotimo od zelo lahkih poškodb pa do težke invalidnosti. Vsaka izmed kategorij ima tudi pripadajočo kategorijo višine odškodnine. V kolikor se poškodovanec na poškodbo odzove hitro in s pomočjo strokovnjaka, lahko že za obisk urgentne službe prejme tudi do 1.500 EUR odškodnine.

Za kategorijo zelo lahkih poškodb, med katere štejemo predvsem lažje opekline, zvine ali udarnine, poškodovanec prejme od 1.000 do 4.500 EUR odškodnine. V naslednjo kategorijo so razvrščene lahke poškodbe, ki jih opredeljujemo kot lažje rane, lažje pretrese možganov ali lažje zlome. Za slednje lahko prejmete od 950 do 5.000 EUR odškodnine. V kategorijo srednje hudih poškodb sodi pripadajoča odškodnina v višini od 8.000 do 25.000 EUR. Med srednje hude poškodbe štejemo pretrese možganov z daljšo nezavestjo, natege vezi ali srednje težke zlome in izpahe. Odškodnina za hude poškodbe znaša od 35.000 pa vse do 147.000 EUR.

Hude poškodbe so tiste, pri katerih govorimo o hujših zlomih, kompliciranih operacijah ali odstranitvi določenega organa.

Naslednja kategorija so zelo hude poškodbe, med katere sodijo večkratne operacije ali poškodbe s trajnejšimi posledicami. Za takšne poškodbe vam pripada odškodnina med 40.000 in 205.000 EUR. Zelo hudim poškodbam sledijo izredno hude poškodbe, ki so opredeljene kot naslednja stopnja glede na trajnost in resnost posledic poškodbe. Za izredno hude poškodbe lahko poškodovanec terja od 76.000 do 430.000 EUR odškodnine. Izredno hude poškodbe so opredeljene kot amputacije udov, izgube obeh očes ipd. Zadnja kategorija je težka invalidnost. Za slednjo lahko oškodovanec prejme najvišje izplačilo odškodnine.

Odškodnina za hude poškodbe se lahko nanaša tudi na poškodbo vašega bližnjega, zaradi katere ste tudi sami prikrajšani. V kolikor ste zaradi poškodbe izgubili bližnjega in vam je smrt prinesla duševne bolečine, lahko pričakujete od 1.800 do 36.000 EUR odškodnine. Slednja vam pripada tudi tedaj, ko se je vaš bližnji poškodoval do te stopnje, da je poškodba na njem povzročila invalidnost. Za duševne bolečine ob invalidnosti bližnjega lahko prejmete od 5.300 do 39.000 EUR odškodnine.

Ali mi poleg odškodnine za hude poškodbe pripada še kaj drugega?

V kolikor ste pri poškodbi pri delu ali nesreči v prostem času utrpeli izredno hude posledice in na podlagi slednjih potrebujete nego na domu, vam poleg odškodnine za poškodbo pripada tudi dodaten znesek odškodnine, ki je izračunan na podlagi primerljive cene strokovnjakov, ki poškodovancem nudijo nego in pomoč na domu. Vaša odškodnina se dvigne za določen znesek tudi v primeru, da vas na domu negujejo domači in nimate najete profesionalne ekipe, ki se s tem ukvarja.
V kolikor so vam zdravniki postavili diagnozo težke invalidnosti, lahko na podlagi bodočega izgubljenega zaslužka zaradi nesposobnosti za delo prejmete tudi rento za izgubljeni zaslužek. Slednja vam pripada skozi celotno življenje invalidnosti oziroma vse do tedaj, ko se vaše okoliščine spremenijo.

Poškodovancu poleg odškodnine za hude poškodbe torej pripada tudi mesečna renta, s katero krije vse nastale mesečne materialne stroške, kot so stroški zdravljenja, renta za izgubljeni dohodek ter bodoča in pretekla renta za tujo pomoč.

Višina mesečne rente, ki jo prejme oškodovanec s hudimi telesnimi poškodbami, znaša do 3.000 EUR mesečno, v kolikor pa obstaja konkreten razlog, lahko slednji zahteva tudi kapitalizirano rento (ta se izplača v enkratnem znesku). Poleg zgoraj naštetih denarnih nadomestil vam v primeru hude invalidnosti pripada tudi invalidnina.

Ali mi v primeru invalidnosti pripada le odškodnina za preteklo materialno škodo?

V kolikor ste utrpeli poškodbo, ki je na vas pustila hude posledice in vam je zdravnik postavil diagnozo invalidnosti, vam poleg pretekle materialne škode pripada tudi odškodnina za bodočo materialno škodo. Pretekla oziroma že nastala materialna škoda je tista, na podlagi katere ste bili zaradi posledic nesreče primorani prenoviti svoj bivalni prostor (na način, primeren invalidnemu bolniku) ali pa vam je prinesla določene stroške zaradi nakupa medicinskih pripomočkov ali izpad vašega osebnega mesečnega dohodka. Poleg izplačila za že nastalo materialno škodo vam pripada tudi odškodnina za bodočo materialno škodo. Pod slednjo spadajo predvsem prihodnji stroški za profesionalno nego in oskrbo na domu.

Za bodočo materialno škodo lahko oškodovanec prejme vsaj 1.300 EUR, ki se izplačujejo na mesečni ravni.

Kdaj lahko pričakujem odškodnino za hude poškodbe?

Kdaj lahko pričakujete izplačilo odškodnine za hude telesne poškodbe, je seveda odvisno od tega, kdaj je bil vložen zahtevek. S pomočjo strokovnjakov in poznavalcev odškodninskega prava se celoten proces skrajša, saj ti poskrbijo, da delno izplačilo odškodnine prejmete že med samim zdravljenjem. Slednjega lahko poškodovanec pričakuje v nekaj tednih po poškodbi, kar pomeni, da si lahko s pomočjo delnega zneska krije ostale bodoče stroške zdravljenja. Delna odškodnina (akontacija) znaša okrog 8.000 EUR, s tem zneskom pa si lahko poškodovanec krije finančno prikrajšanje v času zdravljenja.

Pogosta vprašanja o odškodnini za hude telesne poškodbe

Od česa je odvisna višina odškodnine za hude telesne poškodbe?

Odškodnina za hude telesne poškodbe je odvisna od resnosti poškodbe, stopnje poškodbe in posledic, ki jih je poškodba pustila na poškodovancu.

Katere stopnje poškodb poznamo?

Primere poškodb vrednotimo od zelo lahkih poškodb pa do težke invalidnosti. Vsaka izmed kategorij ima tudi pripadajočo kategorijo višine odškodnine. V kolikor se poškodovanec na poškodbo odzove hitro in s pomočjo strokovnjaka, lahko že za obisk urgentne službe prejme tudi do 1.500 EUR odškodnine.

Kakšna je odškodnina za zelo hude telesne poškodbe?

... kategorija so zelo hude poškodbe, med katere sodijo večkratne operacije ali poškodbe s trajnejšimi posledicami. Za takšne poškodbe vam pripada odškodnina med 40.000 in 205.000 EUR.

Pokličite zdaj