odškodnina v primeru prometne nesreče

Biti udeleženc in istočasno oškodovanec v prometni nesreči je dogodek, ki je sam po sebi izjemno neprijeten in velikokrat tudi stresen, ter ima lahko na naše življenje dolgoročne ali celo trajne posledice. Velika večina oškodovancev ne pozna zakonitosti in ne razpolaga z zadostnimi ter pravilnimi informacijami o tem, kdaj in kaj storiti, če sploh storiti, s kom se posvetovati, kako postopati, katere vse dokumente zbrati in podobno, če želite da vam pripada odškodnina v primeru prometne nesreče.

Odškodnina v primeru prometne nesreče je zakonska pravica, katera vam po zakonu pripada, ste zanjo vsekakor upravičeni in je pravilno ter z vaše strani tudi odgovorno, da se zanjo odločite.

Obligacijski zakon v 169. členu pravi: “Sodišče, ki upošteva tudi okoliščine, nastale po povzročitvi škode, prisodi oškodovancu odškodnino v znesku, ki je potreben, da postane njegov premoženjski položaj takšen, kakršen bi bil, če ne bi bilo škodljivega dejanja ali opustitve.”

Odškodnina v primeru prometne nesreče, je denarno nadomestilo za oškodovanje oziroma za vso povzročeno škodo, ki ste jo utrpeli zaradi posledic prometne nezgode.

Najpogostejše vprašanje, ki si ga oškodovanci zastastavijo, ko se prvič soočijo z uveljaljanjem odškodnine za primer prometne nesreče je, kdaj in če sploh, jim odškodnina v primeru prometne nesreče pripada, zato v nadaljevanju  več o tem;

Kdaj vam pripada odškodnina v primeru prometne nesreče?

 

 • Kadar ste se v prometni nesreči poškodovali po tuji krivdi,

 

 • če ste se poškodovali, kot sopotnik,

 

 • če ste bili v prometni nesreči udeleženi in poškodovani, kot kolesar, motorist, pešeč, s štirikolesnikom, z avtobusom ali kako drugače,

 

 • kadar ste bili za nesrečo krivi sami in ob tem utrpeli poškodbe,

 

 • če je nesrečo povzročilo neznano vozilo, neregistrirano vozilo ali voznik brez vozniškega dovoljenja,

 

 • kadar ste se poškodovali v nesreči, ki jo je povzročil voznik z tujimi registrskimi tablicami,

 

 • kadar ste se poškodovali v nesreči, kjer je povzročitelj pobegnil iz kraja nezgode.

 

 

Naslednji korak, oziroma naslednje vprašanje, ki oškodovance zanima je, pod katerimi pogoji jim pripada odškodnina v primeru prometne nesreče? Da pridobimo upravičenje zaradi nastanka materialne kot tudi nematerialne škode v nastalem dogodku, je potrebno  izpolnjevati določene pogoje, če želite, da vam pripada odškodnina v primeru prometne nesreče.

Pogoji za pridobitev odškodnine

Katere pogoje morate izpolniti, če želite, da vam pripada odškodnina v primeru prometne nesreče?

 

 • na dvoslednem vozilu, ki je bilo udeleženo v prometni nesreči (osebni avto, avtobus, kamion, traktor, prikolica,…) mora nastati in biti vidna minimalna škoda, medtem ko na enoslednem vozili (motor, moped) to ni pogoj,

 

 • potrebno je obiskati zdravnika najkasneje 3 dni po nastali nezgodi, kajti če je obisk kasnejši, zavarovalnice lahko zavrnejo vlogo za pridobitev odškodnine. Izjema so hude telesne poškodbe oziroma hospitalizacije, kjer je skrajni rok 10 dni,

 

 • na kraj nesreče je zaželjeno da se pokliče policijo, oziroma se v primeru manjše materialne škode in manj resnih poškodb pravilno izpolne in podpiše Evropsko poročilo, torej eno ali drugo je obvezno,

 

 • v primeru, da je vlagatelj odškodnine istočasno tudi povzročitelj prometne nesreče, mora nujno opraviti test alkoholiziranosti s strani policije na samem kraju dogodka ali v bolnišnici, kajti potrebno je ovreči sum, da ste vozili pod vplivom alkohola (0,24 mg/l izdihanega zraka, je zgornja meja, do katere vam pravice do odškodnine še pripadajo, izjema so težje poškodbe in hospitalizacije kjer je zgornja meja 0,5 mg/l krvi),

 

 • prvi poškodbeni list oziroma zdravniški dokument, kjer je zabeležena vsaj minimalna diagnoza, kot recimo; CONTUSIO, DISTENSIO, COMMOTIO CELEBRI in druge.

 

 

Izjemno pomemben podatek, s katerim oškodovanci in vlagatelji, katerim pripada odškodnina v primeru prometne nesreče, pogostoma ne razpolagajo in je izjemnega pomena pa je ta, da oškodovancem pripada odškodnina v primeru prometne nesreče, tako za nastalo materialno škodo kot tudi za nastalo nematerialno škodo.

Vrste odškodnin v primeru prometne nesreče

Poznamo torej dve vrsti odškodnin in sicer;

 

 • odškodnina v primeru prometne nesreče za povzročeno materialno (premoženjsko) škodo, ki je bistveno lažje dokazljiva, kot nematerialna škoda, kamor sodi;poškodovano vozilo, mobilni telefon, hiša, izgubljen oziroma zmanjšan dohodek, dodatni stroški zaradi potrebne pomočči v gospodinsjtvu, študio, varstvu otrok ter drugih stroškov kot so prevozi, nakup potrebnih zdravil ali medicinske opreme,

 

 • odškodnina v primeru prometne nesreče za povročeno nematerialno

(nepremoženjsko) škodo pa se ponavadi izraža v smislu vzpostavitve prvotnega stanja, ker pa je ta praktično nemogoč, se odškodnina izraža v obliki denarne kompenzacije, katera oškodovancu pomaga vsaj omiliti njegove bolečine in težave, ki so  predvsem psihične in čustvene narave (strah, nočne more, napadi panike, slabši sluh, vonj, okus, prisotnost migren,….).

 

Katere dokumente potrebujete

Če ste sami udeleženec v prometni nesreči in vam torej pripada odškodnina v primeru prometne nesreče je za uveljavljanje odškodnine potrebna naslednja dokumentacija;

 

 • podatki o povzročitelju prometne nesreče, ki morajo biti točno navedeni ali v policijskem zapisniku, če je bila ta poklicana na kraj nezgode, ali pa pravilno izpolnjeno Evropsko poročilo, če v primeru manjše materialne škode in blagih poškodb policije niste poklicali,(policijski zapisnik, poročilo o prometni nezgodi, potrdilo o povračilu materialne škode za vozilo – v kolikor z njim razpolagate),

 

 • fotokopija prvega poškodbenega lista oz. prvega medicinskega izvida           (lahko je samo kopija ambulatnega kartona v primeru, da ste obiskali smo osebnega zdravnika, v primeru da naknadi obiski zdravnikov niso potrebni in/ali stre z zdravljenjem zaključili). Tukaj bi vas želeli posebej opozoriti, da obiščete osebnega ali urgentenga zdravnika, četudi ne menite, da je prišlo do poškodb     (dokumnt zdravnika je osnovni pogoj za odškodnino), ter da se po nesreči opazujete in vse spremebne javite zdravniku (marsikdo šele po parih dneh zazna teževe, spremebe, drugačnost ali jih celo ne povezuje z posledicami nesreče),

 

 • fotokopija morebitnih ostalih poškodbenih listov, izvidov, ambulantnih kartonov s strani zdravnikov specialistov; izvid UZ, CT-slikanja, MR-slikanja, EMG-preiskave itd,

 

 • potrdilo o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah v primeru, da ste po navodilih zdravnika obiskovali fizioterapije,

 

 • bolniški listi, odločbe ZZZS, za vse tiste, ki so bili zaradi posledic prometne nezgode v bolniškem staležu,

 

 • original potrdilo o izpadu osebnega dohodka, v primeru, da je prišlo do izpada dohodka,

 

 • tri plačilne liste pred nezgodo in vse plačilne liste v času zdravljenja,

 

 • Vsi original računi za nakupe potrebnih zdravil, medicinske opreme, zdravniških  pripomočkov, plačilo stroškov rehabilitacije, samoplačniških storitev dodatnih preiskav, stroškov prevoza, stroškov najete dodatne pomoči pri gospodinjstvu, varstvu otrok,….,

 

 • potrdilo športnega ali katerega drugega kluba, če ste njihov član in se zaradi posledic prometne nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti,

 

 • fotografije vidnih poškodb na telesu ( kot so odrgnine, opekline, vreznine, brazgotine, podpludbe,..), poškodb na vozilu in poškodb vseh ostalih stvari, ki so se poškodovale ali uničile v sami nezgodi,

 

 • potrdilo o znesku materialne škode za vozilo, če ga lahko pridobite, saj je tak dokument pomembna iztočnica in dokaz zavarovalnicam, da je v primeru prometne nesreče prišlo do trka dveh vozil, kar je posledično privedlo do poškodb in nastale škode (na osebi, vozilu, predmetih,…) in ne za naslonitv dveh vozil, od koder pravica doodškodnine za nastalo škodo ni upravičena,

 

 • lastoročna izjava oškodovanca o vseh, zaradi posledic prometne nesreče, nastalih bolečin, težav, nevšečnosti in ovir. kot so stanja melanholičnosti, občutki tesnobe, nočnih mor, pogostih migren, slabega spanja, vroglavice, slabšega ravnotežja, sluha, vida, okusa, omejene možnosti gibaja, nezmožnosti opravljanja vsakodnevnih aktivnosti, hobijev, športnih aktivnost, potovanj,…..

 

 • dokazila o poškodovanih in uničenih stvareh, kot so osebni telefoni, prenosni računalniki ali druge tehnične naprave, in poškodovane stvari v avtu ali na njem  ( potovalni kovček, stvari hranjene na avtu, kot so smuči, kolesa, bordi,…). poškodovama oblačila, očala in podobno,

 

 • osebni identifikacijski podatki in dokumenti kot so; kopija osebnega dokumenta, davčna številka, EMŠO, številka transakcijskega računa.

Kakšen je postopek pridobitve odškodnine

Oškodovance zanima tudi kako poteka postopek uveljavljanja odškodnine, ko vam pripada odškodnina v primeru prometne nesreče.

Postopki uveljavljanja odškodnine, v primeru, da vam pripada odškodnina v primeru prometne nezgode so naslednji;

 1. sestava odškodninskega zahtevka
 2. pogajanje z zavarovalnico o višini odškodnine za prometno nesrečo
 3. sestava pritožb in urgenc
 4. izdelava strokovne medicinske ocene, če je to potrebno
 5. izplačilo odškodnine.

Po zakonu vam, kot že rečeno pripada odškodnina v primeru prometne nesreče, kar nekaj oškodovancev pa zanima tudi, kaj vse vpliva na višino odškodnine, za katero želite zaprositi in oddati vlogo. Višina odškodnine je odvisna od različnih okoliščin saj se te zelo razlikuje tako od primera do primera, kot  tudi znotraj podobnih primerov in podobnih poškodb.

Višina odškodnine v primeru prometne nesreče

Višina odškodnine je odvisna od naslednjih dejavnikov:

 • vsebina zavarovalne police,
 • socialni položaj in finančno stanje oškodovanca,
 • povzročiteljev odnos do nastanka škode in njegovo premoženjsko stanje,
 • čas oddaje vloge za odškodnino,
 • ali vlogo oddajajo sami oškodovanci ali jim pri tem pomagajo strokovno usposobljene oseb oziroma podjetja,
 • katero sodišče vodi obravnavo,
 • katera zavarovalnica je odgovorna za izplačilo odškodnine,
 • prisotnost lastnih fotografij,
 • obseg  in intenzivnost posledic nesreče in ostalih težav,
 • delavno mesto, ki ga je opravljal pred nesrečo
 • in drugo.

 

Veliko je torej okoliščin, vplivov in tudi neznank, ki vplivajo na višino odškodnine za vaše posledice prometne nezgode. Mnogo je takšnih na katere nimate vpliva, so pa nekatere okoliščine, na katere lahko vplivate in imajo izjemen vpliv na višino odškodnine, ki vam pripada. Predvsem  je potrebno omeniti dve predpostavki in sicer, to ali sami vlagate vlogo za odškodnino, oziroma ste zato najeli in pooblastili strokovnjake ter kako hitro oddate vlogo, torej pretečen čas od nastanke prometne nezgode do oddaje vloge za odškodnino. Namreč zmotno je mišljenje, da je potrebno z vsemi zdravljenji, rehabilitacijami in pregledi zaključiti in šele nato oddati vlogo, da vam pripada odškodnina v primeru prometne nezgode.

Strokovnjaki za odškodnine

Zato vam svetujemo in toplo priporočamo, da se kot udeleženec prometne nesreče, čimpreje oziroma takoj ko je to mogočete, povežete in stopite v kontakt s strokovno in usposobljeno osebo na področju odškodninskih zahtevkov in civilnega prava in ji dovolite, da vas skozi celoten postopek uveljavljanja in pridobitve vaše odškodnine vodi, vam svetuje, pomaga pri zbiranju potrebne dokumentacije, za vas pripravi vlogo, ugovore, pritožbe,.. in z vašim pooblastilom v vašem imenu izterja najvišji in pravični znesek, ki vam pripada in si ga zaslužite. Vaša odgovornost je namreč, da poskrbimo za svojo prihodnost.

Brezplačno svetovanje na brezplačni številki!

odškodnina kontakt

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.

BREZPLAČEN POSVET

Call Now ButtonPokličite zdaj