odškodnina v primeru prometne nesreče

Biti udeleženec in istočasno oškodovanec v prometni nesreči je dogodek, ki je sam po sebi izjemno neprijeten in velikokrat tudi stresen ter ima lahko za naše življenje dolgoročne ali celo trajne posledice. Velika večina oškodovancev ne pozna zakonitosti in ne razpolaga z zadostnimi ter pravilnimi informacijami o tem, kdaj in kaj storiti, če sploh storiti, s kom se posvetovati, kako postopati, katere vse dokumente zbrati in podobno, če želite da vam pripada odškodnina v primeru prometne nesreče.

Odškodnina v primeru prometne nesreče je zakonska pravica, ki vam po zakonu pripada, ste do nje vsekakor upravičeni in je pravilno ter z vaše strani tudi odgovorno, da se zanjo odločite.

Obligacijski zakon v 169. členu pravi: “Sodišče, ki upošteva tudi okoliščine, nastale po povzročitvi škode, prisodi oškodovancu odškodnino v znesku, ki je potreben, da postane njegov premoženjski položaj takšen, kakršen bi bil, če ne bi bilo škodljivega dejanja ali opustitve.”

Odškodnina v primeru prometne nesreče je denarno nadomestilo za oškodovanje oziroma za vso povzročeno škodo, ki ste jo utrpeli zaradi posledic prometne nezgode.

Najpogostejše vprašanje, ki si ga oškodovanci zastavijo, ko se prvič soočijo z uveljavljanjem odškodnine za primer prometne nesreče, je, kdaj in če sploh jim odškodnina v primeru prometne nesreče pripada, zato lahko v nadaljevanju izveste več o tem.

Kdaj vam pripada odškodnina v primeru prometne nesreče?

 

 • Kadar ste se v prometni nesreči poškodovali po tuji krivdi,

 

 • če ste se poškodovali kot sopotnik,

 

 • če ste bili v prometni nesreči udeleženi in poškodovani kot kolesar, motorist, pešec, s štirikolesnikom, avtobusom ali kako drugače,

 

 • kadar ste bili za nesrečo krivi sami in ob tem utrpeli poškodbe,

 

 • če je nesrečo povzročilo neznano vozilo, neregistrirano vozilo ali voznik brez vozniškega dovoljenja,

 

 • kadar ste se poškodovali v nesreči, ki jo je povzročil voznik s tujimi registrskimi tablicami,

 

 • kadar ste se poškodovali v nesreči, pri kateri je povzročitelj pobegnil s kraja nezgode.

 

 

Naslednji korak oziroma naslednje vprašanje, ki oškodovance zanima, je, pod katerimi pogoji jim pripada odškodnina v primeru prometne nesreče. Da pridobimo upravičenje zaradi nastanka materialne kot tudi nematerialne škode v nastalem dogodku, je treba izpolnjevati določene pogoje, če želite, da vam pripada odškodnina v primeru prometne nesreče.

Pogoji za pridobitev odškodnine

Katere pogoje morate izpolniti, če želite, da vam pripada odškodnina v primeru prometne nesreče?

 

 • na dvoslednem vozilu, ki je bilo udeleženo v prometni nesreči (osebni avto, avtobus, kamion, traktor, prikolica …), mora nastati in biti vidna minimalna škoda, medtem ko na enoslednem vozilu (motor, moped) to ni pogoj,

 

 • treba je obiskati zdravnika najkasneje 3 dni po nastali nezgodi, če je obisk kasnejši, pa lahko zavarovalnice zavrnejo vlogo za pridobitev odškodnine. Izjema so hude telesne poškodbe oziroma hospitalizacije, pri katerih je skrajni rok 10 dni,

 

 • zaželeno je, da se na kraj nesreče pokliče policijo oziroma se v primeru manjše materialne škode in manj resnih poškodb pravilno izpolni in podpiše Evropsko poročilo (torej je obvezna izpolnitev enega ali drugega pogoja),

 

 • v primeru, da je vlagatelj odškodnine istočasno tudi povzročitelj prometne nesreče, mora nujno opraviti test alkoholiziranosti s strani policije na samem kraju dogodka ali v bolnišnici, saj je treba ovreči sum, da ste vozili pod vplivom alkohola (0,24 mg/l izdihanega zraka je zgornja meja, do katere vam pravice do odškodnine še pripadajo, izjema so težje poškodbe in hospitalizacije, pri katerih je zgornja meja 0,5 mg/l krvi),

 

 • prvi poškodbeni list oziroma zdravniški dokument, na katerem je zabeležena vsaj minimalna diagnoza, kot so recimo: CONTUSIO, DISTENSIO, COMMOTIO CELEBRI in druge.

 

 

Izjemno pomemben podatek, s katerim oškodovanci in vlagatelji, katerim pripada odškodnina v primeru prometne nesreče, pogosto ne razpolagajo in je izjemnega pomena, pa je ta, da oškodovancem odškodnina v primeru prometne nesreče pripada tako za nastalo materialno škodo kot tudi za nastalo nematerialno škodo.

Vrste odškodnin v primeru prometne nesreče

Poznamo torej dve vrsti odškodnin, in sicer:

 

 • odškodnina v primeru prometne nesreče za povzročeno materialno (premoženjsko) škodo, ki je bistveno lažje dokazljiva kot nematerialna škoda, v katero sodijo: poškodovano vozilo, mobilni telefon, hiša, izgubljen oziroma zmanjšan dohodek, dodatni stroški zaradi potrebne pomoči v gospodinjstvu ter pri študiju in varstvu otrok ter drugi stroški, kot so prevozi, nakup potrebnih zdravil ali medicinske opreme,

 

 • odškodnina v primeru prometne nesreče za povzročeno nematerialno (nepremoženjsko) škodo pa se navadno izraža v smislu vzpostavitve prvotnega stanja, ker pa je to praktično nemogoče, se odškodnina izraža v obliki denarne kompenzacije, ki oškodovancu pomaga vsaj omiliti njegove bolečine in težave, ki so predvsem psihične in čustvene narave (strah, nočne more, napadi panike, slabši sluh, vonj, okus, prisotnost migren …).

 

Katere dokumente potrebujete

Če ste sami udeleženec v prometni nesreči in vam torej pripada odškodnina v primeru prometne nesreče, je za uveljavljanje odškodnine potrebna naslednja dokumentacija:

 

 • podatki o povzročitelju prometne nesreče, ki morajo biti točno navedeni ali zapisani v policijskem zapisniku, če je bila na kraj nezgode poklicana policija, ali pa pravilno izpolnjeno Evropsko poročilo, če v primeru manjše materialne škode in blagih poškodb policije niste poklicali (policijski zapisnik, poročilo o prometni nezgodi, potrdilo o povračilu materialne škode za vozilo, v kolikor z njim razpolagate),

 

 • fotokopija prvega poškodbenega lista oz. prvega medicinskega izvida (če ste obiskali samo osebnega zdravnika, naknadni obiski zdravnikov niso potrebni in/ali ste z zdravljenjem zaključili, lahko predložite samo kopijo ambulantnega kartona). Tukaj bi vas želeli posebej opozoriti, da obiščete osebnega ali urgentnega zdravnika, četudi menite, da ni prišlo do poškodb (dokument zdravnika je osnovni pogoj za odškodnino) ter se po nesreči opazujete in vse spremembe javite zdravniku (marsikdo šele po nekaj dneh zazna težave in spremembe ali jih celo ne povezuje s posledicami nesreče),

 

 • fotokopija morebitnih ostalih poškodbenih listov, izvidov, ambulantnih kartonov s strani zdravnikov specialistov: izvid UZ, CT-slikanje, MR-slikanje, EMG-preiskave itd.,

 

 • potrdilo o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah v primeru, da ste po navodilih zdravnika obiskovali fizioterapije,

 

 • bolniški listi, odločbe ZZZS za vse tiste, ki so bili zaradi posledic prometne nezgode v bolniškem staležu,

 

 • originalno potrdilo o izpadu osebnega dohodka v primeru, da je do njega prišlo,

 

 • tri plačilne liste pred nezgodo in vse plačilne liste v času zdravljenja,

 

 • vsi originalni računi za nakupe potrebnih zdravil, medicinske opreme, zdravniških pripomočkov, plačilo stroškov rehabilitacije, samoplačniških storitev dodatnih preiskav, stroškov prevoza, stroškov najete dodatne pomoči pri gospodinjstvu, varstvu otrok itd.,

 

 • potrdilo športnega ali katerega drugega kluba, če ste njihov član in se zaradi posledic prometne nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti,

 

 • fotografije vidnih poškodb na telesu (kot so odrgnine, opekline, ureznine, brazgotine, podplutbe …), poškodb na vozilu in poškodb vseh ostalih stvari, ki so se poškodovale ali uničile v sami nezgodi,

 

 • potrdilo o znesku materialne škode za vozilo, če ga lahko pridobite, saj je tak dokument pomembna iztočnica in dokaz zavarovalnicam, da je v primeru prometne nesreče prišlo do trka dveh vozil, kar je posledično privedlo do poškodb in nastale škode (na osebi, vozilu, predmetih …) in ne za naslonitev dveh vozil, saj v tem primeru pravica do odškodnine za nastalo škodo ni mogoča,

 

 • lastnoročna izjava oškodovanca o vseh zaradi posledic prometne nesreče nastalih bolečinah, težavah, nevšečnostih in ovirah, kot so stanja melanholičnosti, občutki tesnobe, nočne more, pogoste migrene, slabo spanje, vrtoglavice, slabše ravnotežje, sluh, vid, okus, omejene možnosti gibanja, nezmožnosti opravljanja vsakodnevnih aktivnosti, hobijev, športnih aktivnosti, potovanj itd.,

 

 • dokazila o poškodovanih in uničenih stvareh, kot so osebni telefoni, prenosni računalniki ali druge tehnične naprave in poškodovane stvari v avtu ali na njem (potovalni kovček, stvari, shranjene na avtu, kot so smuči, kolesa, deske za deskanje na snegu …), poškodovana oblačila, očala in podobno,

 

 • osebni identifikacijski podatki in dokumenti, kot so; kopija osebnega dokumenta, davčna številka, EMŠO in številka transakcijskega računa.

Kakšen je postopek pridobitve odškodnine

Oškodovance zanima tudi, kako poteka postopek uveljavljanja odškodnine, ko vam pripada odškodnina v primeru prometne nesreče.

Postopki uveljavljanja odškodnine, če vam pripada odškodnina v primeru prometne nezgode, so naslednji:

 1. sestava odškodninskega zahtevka,
 2. pogajanje z zavarovalnico o višini odškodnine za prometno nesrečo,
 3. sestava pritožb in urgenc,
 4. izdelava strokovne medicinske ocene, če je to potrebno,
 5. izplačilo odškodnine.

Po zakonu vam, kot že rečeno, pripada odškodnina v primeru prometne nesreče, kar nekaj oškodovancev pa zanima tudi, kaj vse vpliva na višino odškodnine, za katero želite zaprositi in oddati vlogo. Višina odškodnine je odvisna od različnih okoliščin, saj se te zelo razlikujejo od primera do primera ter tudi znotraj podobnih primerov in podobnih poškodb.

Višina odškodnine v primeru prometne nesreče

Višina odškodnine je odvisna od naslednjih dejavnikov:

 • vsebina zavarovalne police,
 • socialni položaj in finančno stanje oškodovanca,
 • povzročiteljev odnos do nastanka škode in njegovo premoženjsko stanje,
 • čas oddaje vloge za odškodnino,
 • ali vlogo oddajajo sami oškodovanci ali jim pri tem pomagajo strokovno usposobljene osebe oziroma podjetja,
 • katero sodišče vodi obravnavo,
 • katera zavarovalnica je odgovorna za izplačilo odškodnine,
 • prisotnost lastnih fotografij,
 • obseg ter intenzivnost posledic nesreče in ostalih težav,
 • delovno mesto, ki ga je oškodovanec opravljal pred nesrečo
 • in drugo.

 

Veliko je torej okoliščin, vplivov in tudi neznank, ki vplivajo na višino odškodnine za vaše posledice prometne nezgode. Mnogo je takšnih, na katere nimate vpliva, obstajajo pa nekatere okoliščine, na katere lahko vplivate in od katerih je odvisna višina odškodnine, ki vam pripada. Predvsem je treba omeniti dve predpostavki, in sicer: ali sami vlagate vlogo za odškodnino oziroma ali ste za to najeli in pooblastili strokovnjake ter kako hitro oddate vlogo, torej pretečen čas od nastanka prometne nezgode do oddaje vloge za odškodnino. Zmotno je namreč mišljenje, da je treba z vsemi zdravljenji, rehabilitacijami in pregledi zaključiti in šele nato oddati vlogo, da vam pripada odškodnina v primeru prometne nezgode.

Strokovnjaki za odškodnine

Zato vam svetujemo in toplo priporočamo, da se kot udeleženec prometne nesreče čim prej oziroma takoj, ko je to mogoče, povežete in stopite v stik s strokovno in usposobljeno osebo na področju odškodninskih zahtevkov in civilnega prava ter ji dovolite, da vas skozi celoten postopek uveljavljanja in pridobitve vaše odškodnine vodi, vam svetuje, pomaga pri zbiranju potrebne dokumentacije, za vas pripravi vlogo, ugovore, pritožbe itd. in z vašim pooblastilom v vašem imenu izterja najvišji in pravični znesek, ki vam pripada in si ga zaslužite. Vaša odgovornost je namreč, da poskrbite za svojo prihodnost.

Brezplačno svetovanje na brezplačni številki!

odškodnina kontakt

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.

  BREZPLAČEN POSVET

  Pokličite zdaj