Odškodnina za izbrisane imetnike delnic

Preberite si vse o odškodninah za izbrisane imetnike delnic in se posvetujte z izkušenimi strokovnjaki za odškodnine, ki vam bodo pomagali do višje odškodnine

Ste bili izbrisan imetnik delnic in iz tega naslova želite odškodnino? Slednja vam namreč pripada po zakonu o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.

Odškodnina za izbrisane imetnike delnic pripada vsem, ki ste bili imetniki kvalificiranih obveznosti banke. Za pridobitev odškodnine ste bili lahko lastniki hibridnih instrumentov, delnic ali podrejenih obveznosti. Imetniki naštetih instrumentov bank, ki so bile v letih 2013 in 2014 del tistih, ki so jim bile kvalificirane obveznosti zbrisane, lahko kot denarno nadomestilo za izgubo instrumentov terjajo odškodnino. Glavne izmed bank, ki so bile kot del sanacije vključene v izbris s strani Banke Slovenije so NLB, ABANKA, NKBM, FACTOR BANKA, BANKA CELJE IN PROBANKA.

Višina odškodnine za izbrisane lastnike delnic se določa glede na zmnožek razlike med obravnavami posameznih razredov kvalificiranih obveznosti zgoraj naštetih bank. V višino je določen tudi kvocient med istovrstno obveznostjo banke in do določenega izbrisanega imetnika delnic ali drugega instrumenta. Oškodovanje na kvalificirano obveznost se začne obrestovati od dneva, ko Banka Slovenije izda odločbo do izplačila. Obrestna mera se določa v skladu z obrestno mero, določeno s strani ECB. Pri izračunu se torej uporabi tista obrestna mera, ki jo v danem trenutku uporablja ECB za operacije financiranja. V kolikor izbrisan imetnik delnic v skladu z zakoni s strani Banke Slovenije ne prejme odškodnine, se pri izračunu odškodnine upošteva obrestna mera zamudnih obresti.

Vsi lastniki omenjenih instrumentov bodo del procesa sojenja za vsako poslovno banko (sojenj bo šest). Za banke, ki so bile tarča izbrisa kvalificiranih obveznosti, bo sodišče najprej presodilo, v kolikor je bil izbris pravičen. Po izdaji začasne sodbe s strani sodišča, bo višina odškodnine imetnikov instrumentov določena za vsak primer posebej. Višina odškodnine bo opredeljena v končni sodbi, znotraj katere bo sodišče Banki Slovenije opredelilo izplačilo odškodnine za izbrisane imetnike delnic. Imetniki bodo lahko do podatkov o razlastitvi dostopali v podatkovni sobi. Slednja imetnikom posameznih instrumentov omogoča, da prikažejo imetništvo kvalificiranih obveznosti do dne prenehanja ene izmed zgoraj naštetih bank.

Visoka odškodnina Planinšec nudi strokovno in profesionalno pravno pomoč in svetovanje vsem tistim, ki so bili lastniki delnic ali drugih instrumentov zgoraj omenjenih bank. Izbrisanim delničarjem pomagamo, da pridobijo pošteno plačilo odškodnine in jih vodimo skoz celoten postopek pridobitve (od vložitve zahtevka dalje). Vsem razlaščencem svetujemo, da se kar se da hitro oglasijo pri nam, saj je takojšnja vložitev potrebne dokumentacije za pridobitev odškodnine nujna.

Glede na to, da je časovni rok do zastaranja odškodninskega upravičenja izredno kratek, razlaščencem tudi pomagamo pri zbiranju potrebne dokumentacije in prijavi v podatkovno sobo. Prijava v slednjo namreč mora biti urejena v petnajstih dneh od izkaza nad lastništvom kvalificiranih obveznosti.

Pravilni izkaz kvalificirane obveznosti (izkaz v skladu z zakonom) je nujen in primarni korak do uspešne pridobitve želene odškodnine za izbrisane izmetnike delnic.

Za pridobitev ustrezne višine odškodnine za izbrisane lastnike delnic je nujen pogoj ažurnost in doslednost. Naša pravna pisarna je hitra in pozna vse postopke zakona ter korake, ki jih mora razlaščenec narediti v roku, v kolikor želi dobiti odškodnino. Iz tega naslova jim že v samem začetku kar se da hitro pomagamo zbrati vso potrebno dokumentacijo in papirje, ki jih potrebujejo za dokaz lastništva in jim pomagamo vložiti odškodninski zahtevek ter prijavo v podatkovno bazo.

Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj jih vodimo skozi celoten postopek, z vsakim primerom pa se ukvarjamo popolnoma individualno. Vsakemu posameznemu primeru se posvetita kar dva pravna strokovnjaka kar pomeni, da stranko obravnavamo celostno, natančno in z vsemi specifikacijami njenega primera. Ker s svojimi strankami želimo zgraditi dolgoročen in zaupanja vreden odnos, smo jim na voljo vedno.

Slednje nas lahko kadarkoli pokličejo na našo telefonsko številko, kjer jim bomo pravni nasvet dali popolnoma brezplačno.

Kakšen je cenovni okvir storitve?

Visoka odškodnina Planinšec za razlaščence kvalificiranih obveznosti bank nudi brezplačno svetovanje, saj se izplačamo šele na kocu celotnega postopka v primeru uspeha. Ker vanj popolnoma verjamemo, saj imamo s tovrstnimi primeri ogromno izkušenj, so naše končne provizije izredno nizke. Naše poslanstvo je usmerjeno v zadovoljstvo strank, zato smo zanje vedno na voljo.

Število zadovoljnih strank je odličen dokaz za naše dobro delo in uspehe pri doseganju visokih zneskov odškodnin.

Naročite klic pravnika (sporočite situacijo in v kratkem vas pokličemo)

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Posvetujte se takoj!

Za takojšen posvet nas pokličite brezplačno.

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0