V kolikor vas zanima poravnava ste na pravem mestu. Tukaj najdete vse članke z informacijami o poravnavi. O tem, kaj je poravnava in kdaj vam poravnava pripada…

Vsak delavec se mora zavedati, da mu ob sklenitvi delovnega razmerja pripada tudi letni dopust. To pravico delavca opredeljuje 159. člen Zakona o delovnih razmerjih. Zakon pa narekuje, da letni dopust ni krajši od štirih tednov. Vsaj štirje tedni letnega dopusta delavcu pripadajo ne glede na to, ali je slednji zaposlen za polni delovni čas ali ne. Delavec lahko na podlagi klavzule v pogodbi o zaposlitvi prejme tudi dopust, ki je daljši od štirih tednov. Read more

Nemalokrat se nam lahko v življenju zgodi, da tudi sami utrpimo kakšen škodni dogodek. Če do tega pride, je odškodnina oziroma denarno nadomestilo ena izmed temeljnih pravic vsakega oškodovanca. Na tem mestu se verjetno poraja vprašanje, kaj je odškodnina oz. kako je pojem odškodnine pravno definiran. Read more

Odškodninska odgovornost nastopi takrat, ko je stranka (odgovorna oseba) na eni strani poslovnega razmerja zaradi kršitve pogodbene obveznosti drugi stranki (oškodovancu) zaradi povzročene škode slednjo dolžna povrniti. Read more

Odškodnina za pretres možganov – preberite vse, kar morate vedeti o tem, kdaj vam pripada odškodnina za pretres možganov in v kakšnem znesku. Read more

Zagotovo se je tudi vam ali vašim najbližjim že kdaj zgodila prometna nesreča, delovna nesreča ali kak drug škodni dogodek. Tako ste postali njegova žrtev oziroma oškodovanec, saj ste utrpeli materialno ali nematerialno škodo. Torej ste se poškodovali, utrpeli bolečine, se soočili s strahom, tesnobo, okrnjenim ugledom ali bili kako drugače prikrajšani in oškodovani. Slednje pa vas je začasno ali trajno zaznamovalo. Read more

Ste pred kratkim doživeli škodni dogodek, na podlagi katerega ste terjali odškodnino, sedaj pa vas zanima, kolikšen znesek odškodnine boste prejeli in kdaj bo izplačilo odškodnine izvršeno? Read more

Ste imeli pred kratkim prometno nesrečo, nesrečo pri delu ali kakšno hujšo poškodbo, na podlagi katere so nastali stroški, ki so vas močno »udarili« po žepu?

Zgoraj našteti dogodki se lahko pripetijo vsakomur izmed nas. Pomembno je, da vemo, da lahko zanje dobimo ustrezno denarno nadomestilo. Temu z drugo besedo rečemo odškodnina. Ja, prav ste slišali. Odškodnina je vaša pravica in do nje ste vedno upravičeni tedaj, ko do poškodbe ni prišlo zaradi vaše malomarnosti.

Pri doseganju ustrezne in visoke odškodnine je ključni dejavnik izbira dobrega odvetnika za odškodnine. Ta korak je izredno pomemben iz številnih razlogov. Najpomembnejši je gotovo ta, da zna dober odvetnik pravilno postopati in voditi celoten proces pridobitve odškodnine, hkrati pa vam zagotovi najvišjo in pošteno odškodnino za vaš dogodek. Za proces pridobitve odškodnine ni nujno, da imate odvetnika, a vendar je strokovnjak na področju odškodninskega prava zaželen, saj bo slednji na podlagi izkušenj videl potrebne malenkosti, ki so lahko ključne za visok znesek odškodnine. Read more

Pokličite zdaj