izplačilo-odškodnine

Ste pred kratkim doživeli škodni dogodek, na podlagi katerega ste terjali odškodnino, sedaj pa vas zanima, kolikšen znesek odškodnine boste prejeli in kdaj bo izplačilo odškodnine izvršeno?

Kakšno višino odškodnine lahko pričakujem?

Odgovor na prvo vprašanje se skriva v naravi škodnega dogodka. Glavno vodilo pri določanju višine odškodnine je navadno dejstvo, ali je do škodnega dogodka prišlo iz vaše malomarnosti ali ne. V kolikor govorimo o fizičnih poškodbah (nastalih kot posledica škodnega dogodka), so slednje razdeljene v različne kategorije glede na stopnjo poškodbe. Fizične poškodbe so tako kategorizirane od zelo lahkih poškodb do hude invalidnosti. Znotraj teh kategorij se zneski izplačila odškodnine močno razlikujejo. Za stranko je najpomembnejše vedeti to, da lahko že zaradi obiska urgentne službe po škodnem dogodku prejme odškodnino zaradi nastalih nevšečnosti oziroma stroškov.

Višina izplačila odškodnine je tesno povezana tudi z odzivnostjo, znanjem in izkušnjami odškodninskega strokovnjaka. Slednjega je pri vodenju postopka pridobitve odškodnine zaželeno imeti, saj se bo poglobil v vaš primer in vam pomagal do kar se da visokega izplačila odškodnine. Dober strokovnjak na področju odškodninskega prava bo specificiral vsak primer posebej in vlagal pritožbe in tožbe zoper prenizke zneske odškodnine vse dokler stranka s končnim prejetim izplačilom odškodnine ne bo popolnoma zadovoljna. Strokovnjak za odškodninsko pravo vam do višje odškodnine pomaga priti tudi zato, ker na podlagi izkušenj točne ve, koliko odškodnine bi lahko terjal primerljiv primer. Na ta način se uspešno pogaja vse do tedaj, ko je izplačan najvišji možen znesek izplačila odškodnine.

Poleg stopnje telesnih poškodb in vašega pravnega zastopnika je višina odškodnine odvisna tudi od strahu in nastalih duševnih bolečin, ki jih je morda na vas pustila poškodba ali nesreča, posttravmatskih motenj, vaše starosti, življenjske prikrajšanosti (tako fizične kot tudi duševne), zmanjšanja vaše aktivnosti, vrste in časa zdravljenja in ostalih trajnih posledic.

Kako poteka izplačilo odškodnine?

Za vsako stranko je dobro vedeti, da mora biti do nje (s strani odškodninskega strokovnjaka) voden korekten in pošten postopek. To pomeni, da je stranka obveščena o vseh korakih vodenja postopka in vseh pomembnih datumih. Ko je izplačilo odškodnine izvršeno, mora stranka na svoj naslov (neposredno od zavarovalnice ali odvetnika) prejeti obvestilo o nakazilu odškodnine.

Navadno se znesek odškodnine s strani odškodninskega odvetnika, ki je za stranko vodil postopek, nakaže na strankin transakcijski račun, ali pa stranka odškodnino prevzame v odvetniški pisarni. V vsakem primeru mora pri izplačilu odškodnine veljati pravilo, da se slednjega izvrši v najkrajšem možnem času. Do stranke je tudi pošteno, da ji odškodninski strokovnjak omogoči dostop do opravilne številke, na podlagi katere lahko stranka spremlja njegovo delo.

Vsak odškodninski strokovnjak, ki vodi proces pridobitve odškodnine, navadno sam postavi svojo ceno. Za stranko je najbolj pošteno tedaj, ko odvetnika plača s provizijo. To pomeni, da je slednji bolj motiviran za svoje delo, saj polovični uspeh pri izplačilu odškodnine pomeni tudi polovično plačilo. Pošten pravni zastopnik bo poznal svojo vrednost in postavil ceno, ki je dosledna glede na njegovo znanje in izkušnje. Odvetniki, ki se oglašujejo kot tisti z ničelno provizijo, prav gotovo niso kredibilni, saj stranko želijo pridobiti z lažnimi informacijami o pravih stroških vodenja postopka.

Vodilo stranki o pošteni proviziji je tudi to, da odškodninski strokovnjak od nje ne zahteva plačila vnaprej oz. se med samim procesom ne spomni na dodatne stroške. Tovrstna dejanja navadno kažejo na oderuško naravo. Poštena provizija odškodninskega odvetnika je torej vnaprej določena in se plača po izplačilu odškodnine.

Pri nas se tako provizija določi že na samem začetku, v primeru neuspeha pa smo postopek pripravljeni voditi brezplačno. Seveda smo v primeru neuspeha za svoje stranke pripravljeni vložiti tudi tožbo zoper izplačilo odškodnine. Stranki takoj povemo, kje vidimo možnosti uspeha ali neuspeha, in je tako nikoli ne zavajamo. Provizija, ki jo zaračunamo stranki, je vezana na uspeh pri izplačilu odškodnine, v kolikor smo prepričani o nesmiselnosti vložitve tožbe pa stranki svetujemo, da se obrne na drugega pravnega strokovnjaka. Na ta način zgradimo kredibilen in zaupanja vreden odnos.

Za stranko je pomembno, da se zaveda, da je odškodninski odvetnik za delo veliko bolj motiviran, če je plačan na podlagi uspeha. Le tako lahko stranka pričakuje kakovostno svetovanje, vložitve pritožb (če z višino odškodnine ni zadovoljna), vodenje postopkov ugovorov, dobro napisan odškodninski zahtevek in korektno izpeljane sodne postopke.

Pogosta vprašanja na kratko

Kakšno višino odškodnine lahko pričakujem?

Na to vprašanje ne moremo dati neposrednega odgovora, saj je odškodnina odvisna od več dejavnikov, in sicer: ali je do dogodka prišlo zaradi vaše malomarnosti, od kategorije in stopnje poškodbe ter od odzivnosti in znanja odškodninskega strokovnjaka.

Kako poteka izplačilo odškodnine?

Navadno se znesek odškodnine uredi s strani odškodninskega odvetnika, ki je za stranko vodil postopek. Nakaže se na strankin transakcijski račun ali pa stranka odškodnino prevzame v odvetniški pisarni. V vsakem primeru mora pri izplačilu odškodnine veljati pravilo, da se slednjega izvrši v najkrajšem možnem času.

Kdaj lahko pričakujem izplačilo odškodnine?

Za vsako stranko se vodi postopek. To pomeni, da je stranka sproti obveščena o vseh korakih vodenja postopka in vseh pomembnih datumih. Ko je izplačilo odškodnine izvršeno, mora stranka na svoj naslov prejeti obvestilo o nakazilu odškodnine. Odškodnino lahko stranka prevzame v odvetniški pisarni ali pa počaka na nakazilo.

Pokličite zdaj