odškodnina za prometno nesrečo

Odškodnina za prometno nesrečo. Kaj je odškodnina za prometno nesrečo, komu pripada in kakšni so pogoji ter postopki za pridobitev.

V življenju se nam lahko zgodi marsikaj, česar si ne želimo in česar ne pričakujemo. Pravijo, da ima življenje svoja pota ter mnogokrat preprosto nimamo vpliva na njegov potek. Ravno tako to velja za prometne nesreče. Zgodijo se nepričakovano, v trenutku, njihove posledice pa lahko čutimo še dolgo po tem.

Seveda je naša odgovornost, da sami storimo vse, kar je v naši moči, da preprečimo nastanek prometne nesreče, da delujemo v skladu s pravili in upoštevamo vse predpise o varni vožnji. Kot že rečeno, nesreče in nepredvidljivi dogodki so preprosto realnost našega vsakdana.

Odškodnina za poškodbe pri prometni nesreči je zakonsko določena in pripada vsakomur, ne glede na to, kdo je povzročitelj nesreče, kje se je ta pripetila in kakšen je obseg nastale škode. Vendar je kljub temu treba vedeti, da določene omejitve in pravila veljajo, dobro pa jih je tudi poznati.

»Visoka odškodnina Planinšec« že več kot 10 let strokovno in izjemno uspešno deluje na področju odškodnin za poškodbe pri prometni nesreči ter se nenehno trudi pomagati vsem tistim udeležencem in oškodovancem prometne nesreče, ki se sami ne znajdejo v postopku odškodninskega zahtevka ali ne vedo, da so do odškodnine upravičeni.

Kar nekaj je neznank, nejasnosti, vprašanj in dvomov, s katerimi se srečujejo naše stranke, ko se soočijo s posledicami prometne nesreče, zato bi vas želeli čim bolje informirati, odgovoriti na vsa vaša vprašanja in vam približati celotno zgodbo, kako od prometne nesreče do izplačila odškodnine za vso nastalo škodo.

Kaj je odškodnina za prometno nesrečo

Odškodnina za prometno nesrečo je denarno nadomestilo, ki ga oškodovanec prejme od zavarovalnice, pri kateri ima povzročitelj nesreče za primer odgovornosti sklenjeno polico avtomobilskega zavarovanja. Vsako vozilo v Sloveniji mora biti zavarovano, saj je zavarovanje avtomobilske odgovornosti po zakonu obvezno in je namenjeno kritju materialne in nematerialne škode, ki jo nenamerno povzročite tretjim osebam in njihovemu premoženju.

Kdaj vam pripada odškodnina za prometno nesrečo

Odškodnina za poškodbe pri prometni nesreči vam pripada v naslednjem primeru:

 • če se je prometna nesreča zgodila pri trku dveh vozil ali pri verižnem trčenju;
 • kadar je povzročitelj prometne nesreče neznana oseba;
 • kadar ste kot pešec udeleženi v prometni nesreči;
 • če je povzročitelj neznani storilec;
 • če je povzročitelj pobegnil s kraja nesreče;
 • če je povzročitelj mladoletna oseba ali nima zavarovanega vozila;
 • kadar se je ta zgodila v tujini;
 • kot traktorist;
 • kot kolesar;
 • ko imata lastnik in povzročitelj nesreče nezavarovano vozilo;
 • kot motorist;
 • če ste sami povzročitelj prometne nesreče.

Kateri so pogoji za pridobitev odškodnine za prometno nesrečo

Ne glede na to, kdo je povzročitelj prometne nesreče oziroma kje se je ta pripetila in kako resne so posledice ter nastala škoda, je treba poudariti, da določene zakonitosti vseeno obstajajo ter vam odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči pripada pod naslednjimi pogoji:

 • dokazati je treba, da je v primeru prometne nesreče z osebnim vozilom nastala minimalna škoda na dvoslednem vozilu;
 • vsako prometno nesrečo je treba evidentirati z izpolnitvijo evropskega poročila ali na kraj dogodka poklicati policijo, ki opravi ogled kraja dogodka in napravi zapisnik o prometni nesreči;
 • obisk zdravnika je naslednji nujni pogoj za uveljavljanje in pridobitev odškodnine za poškodbe pri prometni nesreči. Ta pa se naj zgodi najpozneje tri dni od nastanka prometne nesreče. Pogosto se namreč oglasijo stranke, ki se odločijo za odškodninski zahtevek, vendar povedo, da so svojega zdravnika obiskale šele nekaj dni po dogodku, saj sprva niso zaznale nikakršnih ali zgolj blage težave ali bolečine, z dnevi pa so se te stopnjevale. Zato so zdravnika res da obiskale, a žal prepozno za potrebe odškodninskih zahtevkov in pogojev zavarovalnic;
 • naslednji in ravno tako izjemno pomemben pogoj za pridobitev odškodnine pa je ta, da mora zdravnik v medicinsko dokumentacijo navesti vsaj minimalne poškodbe ali diagnoze, kot na primer: CONTUSIO, DISTENSIO, COMMOTIO CEREBRI ter drugo;
 • v primeru, da je vlagatelj odškodninskega zahtevka istočasno tudi povzročitelj prometne nesreče, je obvezno opraviti test alkoholiziranosti. Tega izvede izključno policija na samem kraju dogodka ali v bolnišnici. Odškodnina za nastalo škodo vam pripada le v primeru, da v krvi ni zaznati alkohola – zgornja meja izdihanega zraka je 0,24 mg/l krvi, medtem ko je 0,5 mg/l krvi meja za oškodovance, ki so utrpeli hude poškodbe ali so bili hospitalizirani.

V nadaljevanju bi želeli poudariti, da oškodovancem prometne nesreče pripada odškodnina tako za vso nastalo materialno škodo kot tudi za vso nastalo nematerialno škodo!

Odškodnina za prometno nesrečo za premoženjsko škodo

Materialna oziroma premoženjska škoda je tista vrsta nastale škode, ki je fizične oblike in je lažje dokazljiva. Mednjo spadajo npr. poškodovane stvari v avtu, kot so prenosnik, telefon, vredni predmeti, oprema, stvari ali oblačila, poškodovane stvari ali predmeti na avtu (prenosni kovček, kolesa …). Naslednje, kar sodi v materialno škodo, so tudi izgubljen ali zmanjšan dohodek, dodatni in novo nastali stroški kot posledica nove situacije, v kateri smo se znašli, pomoč v gospodinjstvu, pri študiju, varstvu otrok ipd. ter drugi novonastali stroški, kot so stroški prenočitev, prevoza, nabave potrebnih zdravil, medicinske opreme, samoplačniški pregledi ali terapije zaradi prevelikih čakalnih vrst v zdravstvu in drugo.

Odškodnina za prometno nesrečo za nematerialno škodo

Nastalo nematerialno škodo se izplača za vso škodo, ki je ni možno izkazati v fizični obliki, kamor sodijo vse tegobe, težave, bolečine, strahovi, okvare, duševne stiske, poslabšan vid, sluh ali občutek za ravnotežje, prisotnost migren ter ostalo. Vsekakor pa v nematerialno škodo sodijo tudi vse poškodbe, ki so nastale zaradi neljubega dogodka.

Izplačilo v obliki denarne odškodnine za primer prometne nesreče in nastalih poškodb, bolečin ter ostalih tegob in nevšečnosti ter seveda za vso ob tem nastalo materialno škodo krije izključno zavarovalnica povzročitelja prometne nesreče, pri kateri ima ta sklenjeno zavarovanje odgovornosti (osnovno avtomobilsko zavarovanje).

Katero dokumentacijo potrebujete za pridobitev odškodnine

Dokumentacija, ki jo zahteva zavarovalnica v primeru odškodninskega zahtevka ter izplačila odškodnine, zajema sledeče:

 • pravilno izpolnjeno Evropsko poročilo (v primeru manjše materialne škode in prometne nesreče, pri kateri ni bilo resnejših telesnih poškodb) ali izpolnjen policijski zapisnik s strani policijske postaje, ki je obravnavala vašo prometno nesrečo (kako ravnati ob udeležbi). Iz tovrstne dokumentacije so med drugim razvidni vsi nujno potrebni osebni podatki o povzročitelju prometne nesreče in tudi o oškodovancu;
 • fotokopijo prvega poškodbenega lista ali prvega zdravniškega izvida. To je lahko tudi kopija ambulantnega kartona v primeru, da ste obiskali zgolj osebnega zdravnika in nadaljnje preiskave in pregledi niso potrebni oziroma ste zaključili z zdravljenjem. Ponovno je treba poudariti, da se svetuje obisk osebnega ali urgentnega zdravnika takoj po sami nesreči. Ne glede na to, kako resne so vaše poškodbe, ali čutite bolečine ali ne in kako se po nastali nesreči počutite. Praksa je pokazala, da se lahko zdravstvene težave začnejo odražati tudi nekaj dni po nesreči, če zdravnika obiščete šele več kot tri dni po nesreči, pa zavarovalnicam omogoča, da zavrnejo odškodninski zahtevek, česar si vsekakor ne želimo;
 • fotokopije vseh ostalih zdravniških dokumentov, poškodbenih listov, izvidov ter ambulantnih kartonov s strani specialistov, kot so npr. izvidi UZ, CT-slikanja, MR-slikanja, EMG-preiskav ter ostalo;
 • potrdila in fotokopije potrdil o opravljenih fizioterapijah, v primeru, da so vam bile te priporočene;
 • bolniške liste in odločbe ZZZS v primeru, da ste bili zaradi poškodb ali preiskav v bolniškem staležu;
 • potrdila in dokazila o izpadu dohodka, v primeru, da je do izgube prihodka prišlo;
 • tri plačilne liste pred prometno nezgodo in vse plačilne liste med časom zdravljenja;
 • fotografije, ki služijo kot dokazni material vsega povezanega s prometno nezgodo in prikazujejo kraj nesreče, poškodbe na vozilu, poškodovane stvari ter poškodbe na telesu;
 • izjave prič so izjemno zaželene;
 • lastnoročni zapis oziroma poročilo o celotnem dogajanju, povezanem s prometno nesrečo: kaj, kje in zakaj se je ta zgodila, kakšna so bila vaša opažanja, kakšne posledice ste utrpeli in podobno;
 • dokazila o uničenih predmetih v prometni nesreči (polomljena očala, uničen telefon, prenosnik in drugo);
 • potrdilo o prikrajšanjih na drugih področjih vašega življenja zaradi posledic prometne nesreče (izostanek od raznih aktivnostih, ki so del vašega življenja: šport, hobiji, raziskovalna dela in drugo);
 • potrdilo o znesku materialne škode, nastale na vozilu, saj je tovrstni dokument v veliko pomoč in dokaz zavarovalnicam, da je resnično prišlo do trka dveh vozil ter posledično do nastalih poškodb in povzročene škode;
 • osebne identifikacijske podatke in dokumente, kot so kopija osebnega dokumenta ali vozniškega izpita, EMŠO, davčna številka ter številka transakcijskega računa.

Če je povzročitelj nesreče tudi krivec

V primeru, da je povzročitelj prometne nesreče tudi krivec oz. mu je krivda očitana ter želi uveljavljati pravico do odškodninskega zahtevka za odškodnino za poškodbo pri prometni nesreči, mora dodatno dostaviti še:

 • obvestilo o prekršku ter
 • zavarovalno polico vozila in dokazilo o sklenjenem AO+ zavarovanju.

V primeru, da ste istočasno povzročitelj in oškodovanec prometne nesreče, ste do odškodnine upravičeni le v primeru, da je o prometni nesreči obveščena policija ter imate sklenjeno AO+ zavarovanje. Ostali udeleženci so do odškodnine upravičeni ne glede na povzročitelja prometne nesreče. Policijsko postajo je treba o nezgodi obvestiti nemudoma oziroma najkasneje 24 ur po nastanku nesreče. Če pride do hospitalizacije, policija sama naredi zapisnik med obiskom v bolnišnici.

Opravi se tudi test alkoholiziranosti ali odvzem krvi, ki ovrže sum, da je bil povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola.

Pri enoslednih vozilih (motoristi, mopedisti) policisti posebej preverijo tudi, ali je bilo vozilo v času nezgode tehnično brezhibno (v primerih, ko je povzročitelj nesreče sam odgovoren zanjo).

Kako do odškodnine za prometno nesrečo

Po tem, ko se vam je zgodila prometna nesreča in ste obiskali svojega osebnega ali urgentnega zdravnika ter pridobili dokazni material o samem dogodku, vam svetujemo, da se čim hitreje obrnete na našo pisarno »Visoka odškodnina Planinšec«. Priporočljivo je, da si v primeru, da želite pridobiti odškodnino za vso nastalo škodo, poiščete strokovno, usposobljeno in priznano pomoč.

Ukrepati je treba takoj

Zmotno je mišljenje, da je treba zaključiti bolniški stalež in opraviti vse rehabilitacije in preglede ter šele nato poiskati ustrezno strokovno pomoč in oddati odškodninski zahtevek. Pomembno je, da ukrepate takoj!

Malo je takšnih strank, ki se z lahkoto znajdejo same, poznajo sistem odškodninske poravnave in so poučene o zakonodaji. Po drugi strani pa si večina strank želi do pravične odškodnine brez nepotrebnega tekanja po različnih institucijah, zbiranja dokumentacije, izgube časa, energije in denarja. Zato vam vsekakor ponovno svetujemo, da se na pot odškodninskih zahtevkov ne podajate sami. Zato, ker imate od zavarovalnic tako manjšo možnost pridobiti odškodnino, ki vam pripada in si jo zaslužite. Raje se prepustite strokovnjakom in preverjenim zgodbam več sto zadovoljnih strank.

Odškodnina za prometno nesrečo in zastaranje primera

Kar se tiče zastaranja primera ob nastali prometni nesreči, Obligacijski zakon pravi, da je čas za zastaranje za povzročeno škodo tri leta od trenutka, ko se je prometna nesreča dejansko zgodila. Rok začne teči od zaključka zdravljenja, odškodninska tožba pa v celoti zastara po 5 letih.

Kakšna je višina odškodnine za prometno nesrečo

Višina odškodnine za prometno nesreče je lahko zelo različna in je predvsem odvisna od dejavnikov. To so na primer:

 • vrsta prometne nesreče,
 • diagnoza,
 • resnost poškodb,
 • poškodovan del telesa,
 • dolžina rehabilitacije,
 • potreba po operativnem posegu in vstavitvi materiala,
 • število specialističnih pregledov,
 • starost oškodovanca,
 • delovno mesto, ki ga je opravljal pred nezgodo,
 • pravilno in takojšnje ukrepanje po nastanku prometne nesreče,
 • vsebina zavarovalne police,
 • socialni položaj in finančno stanje oškodovanca,
 • pojav psihičnih in duševnih težav po nezgodi (strah, nespečnost, tesnoba in podobno)
 • ter še številni drugi.

Najpogostejše poškodbe

Najpogostejše poškodbe pri prometni nesreči in zneski odškodnin zanje so naslednji:

 • odškodnina ob lažjih diagnozah (odrgnine, udarnine, izvini …): od 1.000 do 6.000 evrov;
 • odškodnina zaradi natega vratnih mišic: od 1.000 do 3.000 evrov;
 • odškodnina za klasičen zlom: od 4.000 do 12.000 evrov;
 • odškodnine zaradi opeklin: od 4.000 do 20.000 evrov;
 • odškodnina za kompliciran zlom: od 8.000 do 25.000 evrov;
 • odškodnina za poškodbo živcev: od 5.000 do 40.000 evrov;
 • odškodnina za operativni poseg brez vstavitve materiala: od 4.000 do 8.000 evrov;
 • odškodnina za operativni poseg z vstavitvijo materiala: od 8.000 do 30.000 evrov;
 • odškodnina za dan hospitalizacije na travmatološkem oddelku: od 900 evrov dalje;
 • odškodnina ob prvem obisku zdravnika brez resnejših poškodb: do 1000 evrov.

Poudariti bi želeli, da smo pri »Visoki odškodnini Planinšec« prav posebej specializirani. Izjemno se odlikujemo v primeru hudih prometnih nesreč, ki imajo za posledico hude do zelo hude telesne poškodbe. Zaradi izjemno kompleksne in težke novonastale situacije oškodovanca (invalidnost, paraplegika, tetraplegika, amputacije, izguba vida …) se nenehno izjemno trudimo, da vsak primer obravnavamo individualno in poskrbimo za pravo zadoščenje in resnično visoke odškodnine! Odškodnina za hudo prometno nesrečo je ovrednoteno denarno nadomestilo. Ta oškodovancu pripada zaradi vseh nastalih poškodb in pretrpljenih fizičnih, psihičnih in duševnih bolečin, vseh bodočih telesnih bolečin, nevšečnosti zaradi velikega števila neprijetnih in bolečih preiskav, operacij ter vseh finančnih izgub in izgubljenih finančnih priložnosti, zmanjšane življenjske aktivnosti na zasebnem in poslovnem področju itd.

Odškodnina tudi za skrbnika poškodovanca

Ravno tako je pomemben podatek, da v primeru hudih telesnih poškodb (paraplegika, tetraplegika), odškodnina pripada tudi osebi, ki z nemočno osebo živi v istem gospodinjstvu in zanjo skrbi.

V primeru težkih telesnih poškodb v »Visoki odškodnini Planinšec« poskrbimo za akontacije odškodnin že na samem začetku odškodninskega zahtevka!

Postopki za uveljavljanje odškodnine

Veliko strank zanima tudi, kako poteka sam postopek pridobivanja odškodnine za prometno nesrečo in na kakšen način jim odškodnina pripada. Postopki za uveljavljanje odškodnine so naslednji:

 • sestava odškodninskega zahtevka,
 • pogajanje z zavarovalnico o višini odškodnine za prometno nesrečo,
 • sestava pritožb in urgenc,
 • izdelava strokovne medicinske ocene, če je to potrebno,
 • izplačilo odškodnine.

Odškodnina za prometno nesrečo in izplačilo odškodnine se lahko pridobi v zelo kratkem času. Kadar gre za jasen primer prometne nesreče, znanega storilca, lažje poškodbe oškodovanca ter hitro zaključen bolniški stalež. Slednje pomeni, kadar ni komplikacij pri poškodbah ali pri zdravljenju, kadar rehabilitacija oz. fizioterapija ipd. ni potrebna. V povprečju se v takih primerih odškodnina pridobi od 4 do 5 tednov od oddaje vse potrebne in ustrezne dokumentacije.

»Visoka odškodnina Planinšec« je sinonim za visoko odškodnino za prometno nesrečo. Prepričani smo, da si želite in zaslužite individualno obravnavo vse od prvega srečanja z nami do izplačila odškodnine. Poleg tega pa tudi strokoven pristop, pomoč pri zbiranju potrebne dokumentacije in ustrezno pomoč ter podporo med celotnim postopkom odškodninske poravnave.

Ne oklevajte po nepotrebnem, zaupajte nam svojo zgodbo. Mi pa vam obljubimo, da bomo za vas poskrbeli ter vam priskrbeli pravično, primerno in visoko odškodnino.

Pogosta vprašanja o odškodnini za prometno nesrečo

Kaj je odškodnina za prometno nesrečo?

Odškodnina za prometno nesrečo je denarno nadomestilo, ki ga oškodovanec prejme od zavarovalnice, pri kateri ima povzročitelj nesreče za primer odgovornosti sklenjeno polico avtomobilskega zavarovanja.

Kdaj mi pripada odškodnina za prometno nesrečo?

Odškodnina za poškodbe pri prometni nesreči vam pripada v naslednjem primeru: če se je prometna nesreča zgodila pri trku dveh vozil ali pri verižnem trčenju; kadar je povzročitelj prometne nesreče neznana oseba; kadar ste kot pešec udeleženi v prometni nesreči; če je povzročitelj neznani storilec; če je povzročitelj pobegnil s kraja nesreče; če je povzročitelj mladoletna oseba ali nima zavarovanega vozila ...

Kaj potrebujem za pridobitev odškodnine?

Za pridobitev odškodnine za prometno nesrečo potrebujete izpolnjeno evropsko poročilo, fotokopijo prvega poškodbenega lista, fotokopije vseh ostalih zdravniških dokumentov, potrdila in fotokopije potrdil o opravljenih fizioterapijah in druge povezane dokumente ...

Kaj, če je povzročitelj tudi krivec?

V primeru, da ste istočasno povzročitelj in oškodovanec prometne nesreče, ste do odškodnine upravičeni le v primeru, da je o prometni nesreči obveščena policija ter imate sklenjeno AO+ zavarovanje.

Skupna ocena storitve
Ocena: 4.8, Glasov 4
Pokličite zdaj