Odškodnina za izpad dohodka – Različne objave povezane z odškodnino in izgubo dohodka. Obiščite stran in preberite več o odškodnini za izpad dohodka.

Odškodninska odgovornost nastopi takrat, ko je stranka (odgovorna oseba) na eni strani poslovnega razmerja zaradi kršitve pogodbene obveznosti drugi stranki (oškodovancu) zaradi povzročene škode slednjo dolžna povrniti…

Vsak delavec se mora zavedati, da mu ob sklenitvi delovnega razmerja pripada tudi letni dopust. To pravico delavca opredeljuje 159. člen Zakona o delovnih razmerjih. Zakon pa narekuje, da letni dopust ni krajši od štirih tednov. Vsaj štirje tedni letnega dopusta delavcu pripadajo ne glede na to, ali je slednji zaposlen za polni delovni čas ali ne. Delavec lahko na podlagi klavzule v pogodbi o zaposlitvi prejme tudi dopust, ki je daljši od štirih tednov. Read more

Odškodninska odgovornost nastopi takrat, ko je stranka (odgovorna oseba) na eni strani poslovnega razmerja zaradi kršitve pogodbene obveznosti drugi stranki (oškodovancu) zaradi povzročene škode slednjo dolžna povrniti. Read more

Odškodnina je pravni pojem in predstavlja denarno nadomestilo za oškodovanje oziroma povzročeno škodo, ki se obravnava in določi v poravnavi med oškodovancem in povzročiteljem škode oziroma zavarovalnico, pri kateri je zavarovana odgovornost, ali v sodnem postopku.

Nesreče in z njo povezane poškodbe so del vsakdanjega življenja in se lahko zgodijo vsakomur. Še vedno pa je zelo veliko ljudi takšnih, ki se zelo neradi odločijo za odškodninsko poravnavo, kljub temu da jim ta po zakonu pripada tako za materialno škodo kot tudi za nematerialno oziroma nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi telesnih poškodb, telesnih bolečin, duševnih bolečin, post-travmatskih motenj, strahu in podobnega. Read more

Pravijo, da nesreča nikoli ne počiva in po vsej verjetnosti se je nesreča kdaj zgodila tudi vam ali vašim najbližjim. Seveda je naša odgovornost, da naredimo vse, kar je v naši moči, da preprečimo vzroke za nastanek nesreče, a včasih so okoliščine za nesrečo izven našega vpliva in je zanjo lahko odgovorna druga ali celo tretja oseba, včasih tudi višja, neznana sila. Najpogosteje se nam lahko nesreče zgodijo na cesti (npr. prometna nesreča), na delovnem mestu (delovna nesreča), na javni ali zasebni površini (primer: zvin gležnja zaradi poškodovanega pločnika, zdrs na mokrih tleh v nakupovalnem središču in drugo) ali kjerkoli drugje.

Ne glede na to, kje je prišlo do nesreče, kakšni so bili vzroki in kdo je zanjo odgovoren, je izjemno pomemben podatek, da vam v primeru, da ste se v nesreči poškodovali in so izpolnjeni osnovni pogoji, po zakonu pripada odškodnina in ste do nje vsekakor upravičeni. Read more

Pokličite zdaj