civilna tožba zoper povzročitelja prometne nesreče

Ste imeli pred kratkim prometno nesrečo, katere povzročitelj niste bili vi? V kolikor vam je bila v prometni nesreči povzročena krivica in ste po krivem utrpeli škodni dogodek, na podlagi katerega so nastale morebitne duševne ali fizične posledice, imate pravico zoper povzročitelja prometne nesreče vložiti civilno tožbo.

Kaj je civilna tožba zoper povzročitelja prometne nesreče?

Civilna tožba je pravni element, s katerim se uradno začne pravdni postopek. V kolikor je bila oškodovani stranki storjena škoda ali krivica, ima ta pravico vložiti civilno tožbo. Slednja tako izvira iz želje stranke, kar pomeni, da je vložena na podlagi pobude stranke. Stranka z njo zahteva pravno varstvo. Tožba je vložena s strani pravnega zastopnika oškodovanca zoper toženca. Tožena oseba mora v zameno (kot popravilo škodnega dogodka) poravnati višino odškodnine, ki jo določi sodišče. Slednje se na podlagi dokazov in pričevanja odloči o končnem izidu tožbe in višini odškodnine, ki jo mora plačati toženec. Pri civilni tožbi je pomembno, da se tožba nanaša na civilnopravno področje, toži pa se lahko tako fizične kot tudi pravne osebe.

Za pridobitev odškodnine zaradi škodnega dogodka je ključno, da stranka vloži odškodninski zahtevek. Odškodninskega zahtevka ne smemo enačiti s tožbo, saj se ga ne vloži na sodišče, ampak neposredno na zavarovalnico. V kolikor višina odškodnine ni dovolj visoka ali zavarovalnica odškodninskega zahtevka na obravnava po željah stranke, je kot naslednji korak smiselno vložiti odškodninsko tožbo. Civilna tožba zoper povzročitelja prometne nesreče je torej naslednji korak po vložitvi odškodninskega zahtevka, v kolikor ta ni želeno obravnavan s strani zavarovalnice.

Kaj je treba vedeti, preden se odločite za civilno tožbo?

Vsaka vloga mora biti sestavljena iz glavnega zahtevka oziroma stranskih terjatev. Glavni zahtevek vsebuje vse dokaze, ki pričajo v prid oškodovancu, in celotni material, ki dokazuje škodni dogodek. Dokazi morajo biti tudi ustrezno utemeljeni. Poleg dokazov morajo biti v civilni tožbi tudi jasno navedeni ime sodišča, na katerega se tožba naslavlja, stalni naslov in ime stranke (lahko fizične ali pravne osebe), sporni predmet ali ime morebitnega pooblaščenca. Pomembno je, da je znotraj zahtevka jasno navedena tudi višina želene odškodnine, ki jo oškodovanec pričakuje glede na nastali škodni dogodek. Pred začetkom postopka je treba poravnati sodno takso, vloga pa mora vsebovati tudi natančen opis pogodbenega razmerja toženca in oškodovanca.

Pri vložitvi civilne tožbe priporočamo, da natančno in dosledno izpolnite zahtevek, saj lahko sodišče v primeru nepravilne ali pomanjkljive izpolnitve zahtevek zavrne. V tem primeru ga je treba v določenem roku dopolniti, vendar to podaljša celoten proces pridobitve odškodnine. V kolikor je tožba s strani sodišča zavrnjena in zahtevek ni ustrezno izpolnjen v določenem času, sodišče tožbo zavrne.

Oškodovanec lahko tožbo tudi spremeni, kar pomeni, da ima v trajanju postopka pravico do vložitve nove tožbe (v kolikor je prišlo do novonastalih okoliščin) ali pravico do spremembe obstoječe tožbe.

Znotraj ene civilne tožbe je možnih tudi več zahtevkov, ti pa so lahko vloženi zoper fizične ali pravne osebe. Pri vložitvi več zahtevkov je pomembno le, da imajo vsi isto pravno podlago ter se vsi odškodninski zahtevki nanašajo na isto osebo (toženca). Za uspeh na sodišču in pridobitev želene višine odškodnine je izredno pomembno, da je tožba ustrezno utemeljena. S tem mislimo na izčrpne in natančno opisane dokaze, čim več slikovnega in foto gradiva ter kakovostne dopolnitve zahtevka. V kolikor je zahtevek površno napisan, nedopolnjen ali vsebuje premalo dokazov, obstaja verjetnost, da sodišče tak zahtevek zavrne ali pa izplača odškodnino, ki je izredno nizka. V kolikor želi stranka pridobiti ustrezno odškodnino, svetujemo, da si poišče pravnega strokovnjaka na področju odškodnin. Slednji ji bo znal svetovati, kako mora biti zahtevek pripravljen ter jo bo vodil skozi celoten proces pridobitve visoke odškodnine in posledično zagotovil končno zadovoljstvo.

Kdaj je civilna tožba smiselna?

Civilna oziroma odškodninska tožba je drugi korak pri uveljavljanju odškodnine. Smiselna je tedaj, ko je bil odškodninski zahtevek s strani zavarovalnice zavrnjen ali je izplačana odškodnina s strani zavarovalnice prenizka glede na želeno. Civilna tožba je postopek, pri katerem je dobro imeti pravnega svetovalca, saj vam bo slednji na podlagi izkušenj in dolgoletnega znanja dal prave nasvete in smernice, da se bo postopek zaključil v prid oškodovanca.

Smiselno jo je vložiti tedaj, ko ima zahtevek konkretne dokaze in materiale, na podlagi katerih bo sodišče tožencu odredilo določeno denarno kazen. Pravni svetovalec bo pomagal pri izpolnjevanju odškodninskega zahtevka, kar pomeni, da so možnosti zavrnitve civilne tožbe s strani sodišča zelo majhne.

V kolikor sodišče vseeno zavrne zahtevek zaradi pomanjkljivosti, mora oškodovanec slednje odpraviti v roku, ki ga odredi sodišče. Če tega ne naredi do določenega datuma, civilna tožba zapade. Za zahtevek, ki je dopolnjen v roku (določenem s strani sodišča), se šteje, da je bil vložen na dan, ko je bil vložen prvič (v pomanjkljivi obliki).

Pogosta vprašanja na kratko

Kaj je civilna tožba zoper povzročitelja prometne nesreče?

Civilna tožba je pravni element, s katerim se uradno začne pravdni postopek. V kolikor je bila oškodovani stranki storjena škoda ali krivica, ima ta pravico vložiti civilno tožbo.

Kdaj je civilna tožba zoper povzročitelja prometne nesreče smiselna?

Tedaj, ko je bil odškodninski zahtevek s strani zavarovalnice zavrnjen ali je izplačana odškodnina s strani zavarovalnice prenizka glede na želeno.

Kako mora biti sestavljena civilna tožba zoper povzročitelja prometne nesreče?

Vsaka vloga mora biti sestavljena iz glavnega zahtevka, ki vsebuje dokaze, imena sodišča ter spornega predmeta.

Kaj je pomembno, da se doseže uspeh pri tožbi?

Za uspeh na sodišču in pridobitev želene višine odškodnine je izredno pomembno, da je tožba ustrezno utemeljena. S tem mislimo na izčrpne in natančno opisane dokaze, čim več slikovnega in foto gradiva ter kakovostne dopolnitve zahtevka.

Pokličite zdaj