Prometna nesreča s tujcem - Kako je z odškodnino

Ker nesreča nikoli ne počiva in so predvsem v poletnih mesecih naše ceste polne tujih turistov oziroma tujih državljanov, ki v naši državi dopustujejo ali so le v tranzitu skozi Slovenijo, se nam lahko pripeti prometna nesreča s tujcem.

V primeru, da se je vam ali vašim najbližjim v Sloveniji zgodila prometna nesreča s tujcem ali če želite biti tudi sicer ozaveščeni in informirani o tem, vam v članku z naslovom »Prometna nesreča s tujcem« podajamo vse potrebne informacije, napotke in koristne nasvete. Izvedeli boste, kako pravilno postopati v takšnem primeru, torej vse od trenutka nastanka prometne nesreče do uveljavljanja odškodninskega zahtevka in v končni fazi do čim hitrejšega primernega izplačila odškodnine. Slednja vam pripada v primeru, da se vam je v Sloveniji zgodila prometna nesreča s tujcem.

Kaj je treba vedeti in storiti v primeru, da se vam je zgodila prometna nesreča s tujcem?

 • Policijski zapisnik v primeru, da se vam je zgodila prometna nesreča s tujcem, ni nujen, razen ob nastanku večje materialne škode, poškodbah katerega izmed udeležencev, ob sumu, da je soudeleženec vozil pod vplivom alkohola ali narkotikov, če se ne morete dogovoriti glede krivde ter kateri od udeležencev noče posredovati svojih podatkov oziroma odkloni sestavo in podpis poročila o prometni nesreči.
 • Je pa pomembno, da se na kraju nesreče izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči, kar velja tudi v primeru, da je bila prisotna policija.
 • Fotografirajte nastalo situacijo, kraj nesreče in poškodbe na vozilih, ki so bila udeležena v prometni nesreči s tujcem, zaželena pa so tudi imena in naslovi prič.
 • Če se vam je v Sloveniji zgodila prometna nesreča s tujcem, torej je povzročitelj voznik vozila s tujo registrsko oznako, je posebej pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse bistvene podatke o tujem vozniku in motornem vozilu (predvsem ime in priimek voznika, registrska oznaka vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številka zavarovalne police oziroma zelene karte), ki je udeleženo v prometni nesreči.
 • Oškodovanec mora pridobiti kopijo zelene karte, predvsem v primerih, če gre za vozilo, registrirano v državi, ki ni članica Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švica.
 • Čimprej po prometni nesreči s tujcem poiščite zdravniško pomoč osebnega ali urgentnega zdravnika, četudi sami ocenite, da to ni potrebno. Dejstvo je, da je za razvoj poškodbenih diagnoz včasih potrebnih nekaj dni (nekateri simptomi se pojavijo kasneje, npr. vrtoglavica, bolečine, slabši sluh, nespečnost …), vi pa lahko zaradi poznega obiska zdravnika izgubite pravice do odškodnine, ki vam v primeru, da se vam je zgodila prometna nesreča s tujcem, pripada.
 • Oškodovanec lahko sedaj sam vloži odškodninski zahtevek pri Slovenskem zavarovalnem združenju oziroma katerikoli slovenski zavarovalnici, ki izvaja posle zavarovanja avtomobilske odgovornosti v Sloveniji, ali pa to v njegovem imenu stori pravni svetovalec oziroma odškodninsko podjetje, ki zaradi svojega znanja in izkušenj doseže, da se pravična odškodnina izplača v najhitrejšem možnem času in v prvi vrsti v višini zneska, ki bi ga sami težko dosegli.

Kako deluje sistem zelene karte v primeru, da se vam je zgodila prometna nesreča s tujcem?

 • Zelena karta je pomemben dokument, s katerim se vsi udeleženci prometne nesreče identificirajo, saj vsebuje vse podatke o lastniku vozila in obveznem zavarovanju vozila, ki v primeru prometne nesreče olajša komunikacijo med udeleženci.
 • Ker je Slovenija članica Evropske unije, morajo imeti vsi vozniki motornih vozil s slovenskimi registrskimi tablicami veljavno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vse države članice, kar se v tujini najlažje dokazuje z zeleno karto.
 • Po podatkih AMZS je sistem zelene karte sistem mednarodnega avtomobilskega zavarovanja (splošno znan pod imenom sistem zelene karte) in je evropski sistem, ki je začel delovati leta 1953 ter trenutno zajema 43 držav.
 • Sistem zelene karte omogoča lažji mednarodni promet, saj ureja pravna vprašanja glede na obstoj različnih zakonov o obveznem avtomobilskem zavarovanju v državah udeleženkah in omogoča, da ima tuji obiskovalec enak pravni položaj kot odgovorni domači voznik.
 • Slovensko zavarovalno združenje kot nacionalni biro zelene karte jamči za plačilo škode, ki jo v Sloveniji povzročijo vozniki vozil s tujo registrsko tablico. Za obravnavanje tovrstnih škod, znanih kot mednarodne škode, Slovensko zavarovalno združenje pooblašča svoje članice oz. zavarovalnice, ki izvajajo zavarovalne posle zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Nekatere zanimivosti in ostale koristne informacije, ko se vam zgodi nesreča s tujcem

 • Če prometno nesrečo povzroči vlečno vozilo s prikolico, je nujno izpisati podatke o zavarovanju za vlečno vozilo oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila, saj se škoda večinoma krije iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila.
 • Ker je preverjanje zelene karte na mejah težavno in zamudno, so številne države podpisale Multilateralni garancijski sporazum, na podlagi katerega že registrska tablica služi kot dokaz, da je vozilo zavarovano, zato je zelena karta v teh državah samo priporočljiva.
 • Slovensko zavarovalno združenje jamči za plačilo škod, ki jih v Sloveniji povzročijo motorna vozila s tujimi registrskimi tablicami, četudi vam ne uspe izpolniti Evropskega poročila oziroma pridobiti vseh sicer potrebnih informacij o lastniku.
 • Po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja tujci v Sloveniji povzročijo približno 2.000 prometnih nesreč na leto, največ pa se jih zgodi meseca julija.

Če se vam je torej zgodila prometna nesreča s tujcem in boste vložili zahtevek za odškodnino, ki vam po zakonu pripada, vam svetujemo, da si poiščete strokovno pomoč podjetja, ki je specializirano na področju odškodnin. Slednje lahko na podlagi svojih bogatih izkušenj in strokovnega znanja pod svoje okrilje vzame vaš primer, vas tekom celotnega postopka usmerja, vam svetuje, odda vlogo za odškodnino in v vašem imenu izterja najvišjo in pravično odškodnino.

Brezplačno svetovanje na brezplačni številki!

odškodnina kontakt

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.

  BREZPLAČEN POSVET

  Pokličite zdaj