odškodnina zaradi poškodbe z viličarjem

STE SE POŠKODOVALI NA DELOVNEM MESTU, KJER JE BIL UDELEŽEN VILIČAR? Na delovnem mestu je delavec vsak dan izpostavljen nezgodam pri opravljanju svojega dela, oziroma v delovnem okolju znotraj delovnega časa.

Delovne nesreče so torej nekaj vsakdanjega, kot vse preostale nesreče (npr. prometne nesreče), saj podatki iz leta 2017 kažejo da se v enem letu prijavi približno 10.000 nezgod pri delu (pri čemer se je potrebo zavedati dejstva, da je realno število nezgod na delu mnogo višje, saj je veliko neprijavljenih), ravno tako pa je pomemben podatek, da vam v primeru poškodbe pri oziroma na delu, po zakonu pripada odškodnina za poškodbo pri delu.

Dejavnosti v kateri so delavne nesreče najpogostejše so; gradbena dejavnost, predelovalna dejavnost (kot je recimo kovinska industrija), dejavnosti napeljave in izdelave električnih omrežij, naprav in strojev, dejavnost trgovine,dejavnost vzdrževanja, dejavnost popravil motornih vozil, dejavnost proizvodnje živil, dejavnost skladiščenja ter dejavnost transporta.

Nesreče z viličarji so pogoste

Ena izmed pogostih delovnih nesreč so poškodbe povezane z nesrečami viličarja in v primeru, da ste se poškodovali na delovnem mestu, kjer je bil udeležen viličar (če vas povozi viličar, če se viličar prevrne, če delavec pade iz viličarja, če vas viličar udari, zdrobi ali pripne,..) vam po zakonu pripada odškodnina, ki se lahko pridobi ali od zavarovalnice, kjer je bil viličar zavarovan (viličarji imajo zavarovalno polico, podobno kot motorna vozila) ali z strani zavarovalne police, kjer je imel delodajalec zavarovano splošno odgovornost za poškodbe pri delu, tako imenovano civilno odgovornost.

Podatki, ki jih potrebujete za odškodnino

V primeru, da ste se poškodovali na delovnem mestu, kjer je bil udeležen viličar je najbolj smiselno pridobiti odškodnino na podlagi zavarovalne police viličarja, saj ni potrebna dodatna podrobna pravna argumentacija objektivne in krivdne odgovornosti. Zadostuje podatek o serijski številki, ki jo ima vsak delavni stroj, vsekakor pa je pomembna tudi registrska številka, v kolikor je viličar registriran.

Najpogostejše poškodbe v primeru, če ste se poškodovali na delovnem mestu, kjer je bil udeležen viličar so; poškodbe stopal, gležnja, stegnenice, poškodba kolka, medenice, notranjih organov, glave in vratu,…

Je nesreča z viličarjem posledica malomarnosti odgovornih

Podatki kažejo, da so najpogostejši vzroki za nastanek nesreč, kjer je bil udeležen viličar; slaba organizacija dela, izguba nadzora nad viličarjem, neupoštevanje primerne hitrosti in rabe viličarja, prevelika oziroma napačna obremenitev viličarja ter malomarnost, ki pa je kljub sokrivdi ravno tako predmet in upravičenje do odškodnine, vendar je ta zmanjšana v sorazmerju z njegovo krivdo.

Katere podatke potrebujete

V primeru, da ste se poškodovali na delovnem mestu, kjer je bil udeležen viličar in bi želeli upravičenje do odškodnine, potrebujete naslednjo dokumentacijo;

 •  Izpolnjen obrazec ER-8 (prijava poškodbe pri delu), oziroma prijava o nezgodi, ki ga izpolni vaš delodajalec,
 •  natančen opis nezgode; kako, kje, kdaj in zakaj se je zgodila,
 • Izjava prič, ki so bile prisotne in so videle nesrečo,
 • fotografije kraja nezgode, če jih imate,
 • vso dokumentacijo povezano s poškodbami in zdravljenjem, torej vsi poškodbeni listi urgentnih, osebnih in specialističnih zdravnikov,
 • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS),
 •  dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi …),
 • dokazila (račun in fotografija uničenih stvari) o materialni škodi, ki je ob nesreči nastala (uničena očala, mobilni telefon, prenosni računalnik …),
 • dokazila o oškodovanju na drugih življenjskih področjih, kot so področje študija, športa ali drugih interesnih dejavnosti (kot dokazilo priložite potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost opravljali (npr. od fakultete, športnega kluba …),
 • fotokopija potrdila pogodbe o zaposlitvi,
 •  kopija morebitnih vaših lastnih zavarovalnih polic za nezgodno zavarovanje,
 • policijski zapisnik oz. podatek o tem, katera policijska postaja je obravnavala nezgodo.

 

Nekatere pomembne in koristne informacije za tiste, ki boste uveljavili upravičenje do odškodnine, ker ste se poškodovali na delovnem mestu, kjer je bil udeležen viličar;

 • Zavedati se je potrebno dejstva, da vam odškodnina za poškodbo pri delu pripada po zakonu, če seveda upravičenje obstaja.
 • Odškodnino za poškodbo pri delu se pridobi na osnovi zavarovanja odgovornosti delodajalca in se izplača iz zavarovalnice delodajalca (Civilna odgovornost za poškodbe na delavnem mestu), sami pa lahko ločeno še zahtevate odškodnine iz kolektivnega zavarovanja ter ostalih nezgodnih polic, če jih imate sklenjene( npr. Dnevne odškodnine, bolnišnične dneve, invalidnine,…).
 • Odškodninska odgovornost delodajalca se izplača s strani zavarovalnice, pri kateri ima delodajalec zavarovano odgovornost za poškodbe pri delu (izjemno redki so primeri, da tovrstna zavarovanja delodajalci nimajo urejena).
 • V skladu s 41. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec inšpekciji dela prijaviti vsako poškodbo, zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delavne dni.

 

V primeru, da ste se poškodovali na delovnem mestu, kjer je bil udeležen viličar vam v prvi vrsti svetujemo, da se takoj ali čimprej povežete s strokovnjaki, ki imajo na tem področju obilico znanja in izkušenj in jim dovolite, da vas tekom celotnega postopka, od zbiranja ustrezne dokumentacije, vseh potrebnih nasvetov in priporočil tekom procesa, pa vse do samega izplačila odškodnine, strokovno in transparentno pomagajo, kajti samo na tak način bo vaši pravici zadoščeno in boste prejeli najvišjo možno denarno nadomestilo.

Brezplačno svetovanje na brezplačni številki!

odškodnina kontakt

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.

BREZPLAČEN POSVET

Call Now ButtonPokličite zdaj