odškodnina za padec na javni površini - VISOKA ODŠKODNINA PLANINŠEC

Poškodba na javni površini je lahko hujša ali lažja poškodba, do katere pride na površini, ki je namenjena vsem. Posameznik je do odškodnine za padec na javni površini upravičen, če za nesrečo ni kriv sam, poseduje dokazila in ima lastnik površine zavarovano odgovornost. Preberite si vse o tem, kaj pomeni poškodba na javni površini in kdaj je posameznik upravičen do odškodnine za padec na javni površini.

Javna površina je tista površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. To so na primer ulica, trg, tržnica, kolesarska pot, pločniki, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska in podobna površina ter tudi trgovski centri, restavracije in drugi javni objekti.

Če se je tudi vam zgodila nesreča na javni površini, je za vas izjemno pomemben podatek, da vam pripada odškodnina za padec na javni površini, torej ste do nje upravičeni.

Katere so najpogostejše poškodbe na javnih površinah?

 • Padci na ledu, pločniku, podhodih, parkih ipd.;
 • padci v nakupovalnih središčih zaradi mokrih tal;
 • padci ali druge poškodbe zaradi lukenj v pločnikih ali drugih poškodb na pločnikih;
 • poškodbe zaradi okrušenih stopnic, nezavarovanih stopnišč in nepravilno nameščenih ograj.

V katerih primerih vam pripada odškodnina za padec na javni površini?

Pogoji, da ste upravičeni do odškodnine oziroma vam odškodnina za padec na javni površini pripada, so naslednji:

 • za nastalo nesrečo na javni površini niste odgovorni sami, temveč se odgovornost pripiše tretji osebi;
 • imate dokazila o nastali škodi (policijski zapisnik o nesreči, prisotnost reševalcev, izjave prič, posnete fotografije …);
 • ste dobili zdravniško pomoč in pridobili izjavo oziroma zdravniško potrdilo ter diagnozo o poškodbi;
 • lastnik javne površine ali njen upravitelj ima zavarovano odgovornost pri zavarovalnici.

Odgovornost lastnika ali upravitelja javne površine je lahko:

 • krivdna: poledenela, zasnežena ali kako drugače neustrezno očiščena cesta, pločnik, kolesarska steza in podobno;
 • objektivna: napake ali malomarnost pri izgradnji objekta (nepravilno in neustrezno nameščena ograja in drugo).

Priporočila ob nastanku padca na javni površini za lažje uveljavljanje odškodnine:

 • po padcu čim prej zavarujte dokaze o sami nesreči na javni površini (fotografirajte mesto, vzrok in posledice padca …);
 • za pomoč zaprosite zaposlene ali mimoidoče ter pridobite podatke in izjave prič;
 • sestavite zapisnik o škodnem dogodku;
 • pokličite policijo, reševalce;
 • obiščite osebnega ali urgentnega zdravnika;
 • po nastanku poškodbe čim prej kontaktirajte priznano in usposobljeno strokovno pomoč s področja odškodninskega prava z namenom uveljavljanja škode in pridobitve odškodnine.

Katero dokumentacijo je treba pridobiti za odškodninsko uveljavljanje nezgode na javni površini:

 • fotokopija potrdila osebnega zdravnika o poškodbi in poteku zdravljenja ter fotokopija ambulantnega kartona;
 • fotokopije izvidov specialistov in poškodbenih listov z urgence oziroma iz travmatoloških ambulant;
 • fotokopije bolniških listov oz. mnenj ZZZS;
 • posnete fotografije kraja nezgode, vzrokov ter posledic nezgode;
 • sami napišite zapisnik o škodnem dogodku s čim podrobnejšimi podatki o kraju, času, vzroku, posledicami dogodka in ostalih podrobnostih;
 • izjave prič ali zaposlenih;
 • fotokopije računov o storitvah, povezanih z nastalo poškodbo (najem taksi službe, nakup pripomočkov in zdravil, parkirnine …);
 • na kraju nesreče narejen uradni zapisnik.

Osnova za uveljavljanje odškodninskega zahtevka je uradni zapisnik s strani uradne institucije ali uradne osebe (policijski zapisnik) oziroma zapisnik odgovorne osebe (npr. v nakupovalnem središču).

Odškodnino zaradi škodnega primera lahko oškodovanci dobijo le v primeru, da ima podjetje, ki je odgovorno za javno površino oziroma prostor, na katerem je prišlo do poškodbe, površino zavarovano za primer splošne civilne odgovornosti. Sicer je možen izvenpravdni postopek zoper odgovornega ali pa tožba na pristojnem sodišču.

Padec na javni površini je relativno pogost pojav in se lahko zgodi vsakomur izmed nas. Pomemben podatek za vas je torej, da vam v tem primeru pripada odškodnina za padec na javni površini, zato vam vsekakor svetujemo, da uveljavite svoje pravice. Ravno tako vam svetujemo, da se v odškodninski zahtevek ne podajate sami, temveč si poiščete ustrezno strokovno pomoč, in sicer pomoč specialista za odškodninsko pravo. Visoka odškodnina Planinšec je zagotovo vaša najboljša izbira, če želite ustrezno in pravično zadoščenje za svoj primer.

Pogosta vprašanja o poškodbah na javni površini

Katere poškodbe na javni površini so najpogostejše?

Med najpogostejše poškodbe na javni površini v glavnem sodijo padci, do katerih pride na zaledenelih površinah (pločniki, podhodi ...), na mokrih tleh (nakupovalna središča) in pri padcih, ki so posledica poškodovane površine (luknje v pločnikih). Poleg tega so pogoste še poškodbe zaradi nezavarovanih stopnišč, napačno nameščenih ograj in okrušenih stopnic.

Kdaj vam za padec na javni površini pripada odškodnina?

Da je posameznik upravičen do odškodnine za poškodbo na javni površini, mora izpolnjevati pogoje, kot so pripis odgovornosti tretji osebi, dokazila o nastali škodi ter obisk zdravnika in diagnoza, lastnik površine pa mora imeti zavarovano odgovornost pri zavarovalnici.

Kakšne vrste odgovornosti lastnika javne površine poznamo?

Odgovornost lastnika javne površine je lahko krivdna ali objektivna. Prva se nanaša na trenutno stanje površine (mokra ali zaledenela, neočiščena ...), druga pa je posledica napake pri izgradnji.

Katero dokumentacijo potrebujete za pridobitev odškodnine?

Posameznik za pridobitev odškodnine za poškodbo na javni površini potrebuje vso dokumentacijo zdravnikov in specialistov, fotografije kraja nezgode, zapisnik o dogodku ter izjave prič.

Pokličite zdaj