Prispevki

Delavec lahko na delovnem mestu utrpi nezgodo, ki je posledica različnih dejavnikov. Slednji so lahko človeški ali okolijski, v splošnem pa jih delimo na objektivne in subjektivne dejavnike nastanka nesreče. Nesreča pri delu zaradi odgovornosti delodajalca je tako posledica objektivnih oziroma materialnih dejavnikov, ki so privedli do poškodbe. Med slednje štejemo predvsem neprimerno ali nevarno delovno okolje in pogoje.

Največ nesreč pri delu nastane zaradi vsebinskih pomanjkljivosti pri izjavah o varnosti. Read more

Kdaj vam pripada odškodnina za poškodbo pri delu in katere pogoje morate izpolnjevati, da dobite odškodnino za poškodbo pri delu. Read more

Call Now ButtonPokličite zdaj