Prispevki

Nadomestilo za plačo v času delavčeve bolezni, odsotnosti od dela zaradi poškodbe, odsotnosti zaradi krvodajalske akcije itd. je delavčeva pravica. Obračun plače po poškodbi pri delu tako pripada vsakemu, ki je v delavskem razmerju.

Do obračuna plače po poškodbi pri delu so upravičeni tudi vsi tisti, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo ter ustanovitelji zavodov, vrhunski športniki, šahisti, rejniki in kmetje. Za vse slednje se šteje, da so v delovnem razmerju. Read more

Call Now ButtonPokličite zdaj